Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  WZROST INTENSYWNY

  Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno w pierwszej kolejności przeanalizować, czy istnieją jakieś możliwości poprawy wyników istniejących już biznesów. Ansoff zaproponował użyteczną metody wykrywania nowych możliwości intensywnego wzrostu.  Kierownictwo najpierw rozważa, czy mogłoby zdobyć...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia penetracji rynku

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTYKA MODELI PORTFELOWYCH

  Oprócz przedstawionych tutaj dwóch modeli portfelowych opracowano także inne. np. model Arthura D. Littlea i model polityki kierunkowej Shella (directional-policy model). Zastosowanie tych modeli dało wiele praktycznych korzyści. Pomogły one menedżerom nauczyć się myśleć bardziej przyszłościowo i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA GENERAL ELECTRIC

  Właściwe zadanie wyznaczone danej SJB nie może być określone tylko na podstawie jej pozycji w matrycy wzrostu i udziału. Jeśli w prowadzi się dodatkowe czynniki, matryca udziałów opracowana przez Boston Consulting Group może być rozpatrywana jako szczególny przypadek matrycy wieloczynnikowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /5 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA BOSTON CONSULTING GROUP

  Firma konsultingowa Boston Consulting Group (BCG) opracowała i spopularyzowała metodę znaną jako matryca wzrostu i udziałów przedstawioną na Rysunku 3-> Osiem kółek pokazuje bieżące rozmiary i usytuowanie ośmiu biznesów, z których składa się hipotetyczne przedsiębiorstwo. Rozmiary każdego biznesu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /5 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie strategicznych jednostek biznesu

  Większość przedsiębiorstw działa w kilku sferach działalności (biznesach). Nie zawsze są ne jednak starannie określone. Przedsiębiorstwa zbyt często określają swój biznes w kategoriach pr <luktu. który wytwarzają. Mówią, że są w „biznesie samochodowym" albo „biznesie suwaków ^arytmicznych"...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy przedsiębiorstwo powinno się koncentrować na swoich umiejętnościach i doświadczeniu, czy na produkcie finalnym?

  Profesorowie Gary Hamel i C>. K. Prahalad napisali znakomity- artykuł, w którym pokazali jak Japończycy przechytrzyli przedsiębiorstwa amerykańskie przejmując ich kluczowe umiejętności podczas gdy Amerykanie o nich zapominali. Według autorów kluczowe umiejętności to te, które zapewniają potencjalny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie strategiczne przedsiębiorstwa

  Zarząd przedsiębiorstwa odpow iedzialny jest za uruchomienie całego procesu planowania. Przygotowując ogólne deklaracje misji, polityki i strategii działania, zarząd tworzy strukturę, w ramach której podstawowe jednostki organizacyjne przygotowują swoje własne plany. Niektóre przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady sukcesu Rubbermaida

  1. sprzężenie zwrotne rynku i klienta. Rubbermaid traktuje bardzo serio badania rynkowe i ..wsłuchany" jest w potrzeby klienta. Stale obserwuje tendencje na rynku i nowe potrzeby. Tak więc, trend ku mniejszym gospodarstwom domowym i mniejszym mieszkaniom pozwolił Ruhhermaidowi wprowadzić na rynek...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajowa Nagroda Jakości im. Malcolma Baldrige'a: bodziec do osiągania wyższej jakości

  Konkurencja nie ma już dzisiaj wyłącznie lokalnego wymiaru; dla rosnącej liczby przedsiębiorstw ma ona charakter globalny. Tak długo, jak rynki krajowe pozostają otwarte, pojawiać się l>ędą dobra obcego pochodzenia, które są albo tańsze, albo lepsze, albo też tańsze i lepsze.

  lego typu sytuacja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /4 371

  praca w formacie txt

Do góry