Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Usługi

  Działalność dostarczająca określonych korzyści, które nie są koniecznie związaneze sprzedażą dóbr materialnych lub innych u. (ujęcie marketingowe wg AMA— American Marketing Association). Do wytwarzania u. mogą, lecz nie muszą,być wykorzystywane dobra materialne, jednak w sytuacji, gdy są one...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZESTNICY GIEŁDY

  Grupa osób warunkowo zaangażowanych w prace —> giełdy. Podobnie jakczłonkowie g., —> maklerzy oraz goście, u.g. wchodzą w skład podmiotów rynkugiełdowego. Mają prawo zawierania transakcji giełdowych, ale nie korzystają zezniżek przysługujących członkom g. Biorą oni udział w zebraniach g., lecz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transakcja terminowa

  Rodzaj t. giełdowej, w której strony, ustalając przewidywaną cenę w danymterminie, spodziewają się określonych korzyści. Kupujący oczekuje, że w momen-cie finalizowania t. cena będzie wyższa niż przewidziana w kontrakcie, sprzedają-cy zaś oczekuje ceny niższej. W chwili finalizowania t. jedna lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  umowa kupna-sprzedaży

  Zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej osób (kontrahentów) zmierzającychdo ustanowienia, zmiany lub zniesienia określonego przez strony stosunkuprawnego. U.k.-s. jest szczególną odmianą u. dwustronnie zobowiązujących,w których świadczenie jednej strony zobowiązuje drugą do ekwiwalentnegoświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transakcja zabezpieczająca

  Rodzaj t. giełdowej, która polega na powiązaniu —» transakcji rzeczywistej z t.typu spekulacyjnego. T.z. występuje wówczas, gdy nabywca (sprzedawca) towaruprzypuszcza, że kupi (sprzeda) go dopiero po pewnym czasie. W celu zabez-pieczenia się przed ewentualną zmianą cen danego towaru, co mogłoby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  unikatowa propozycja sprzedażowa

  Zbiór niezbędnych obietnic, które pozwalają uznać przekaz reklamowy zaatrakcyjny i oryginalny. W praktyce uważa się, że u.p.s. zawiera reklama, któraoferuje wyraźnie określone korzyści, jest wyjątkowa (proponuje produkt nieoferowany przez konkurencję) i zachęca do zakupu. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trend

  Tendencja rozwojowa będąca efektem oddziaływania czynników głównych(systematycznych) na rozwój danego zjawiska w czasie. Istnieją dwie pod-stawowe metody wyodrębniania t: mechaniczna i analityczna. Metoda mechani-czna polega na wygładzeniu —> szeregu czasowego za pomocą —> średniejruchomej, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie produktu

  Metoda pomiaru zdolności p. do zaspokojenia potrzeb nabywcy, stosowanaw różnych fazach wprowadzania —> nowego produktu na rynek. T. technicznepolega na sprawdzeniu, w jakim stopniu określone cechy p. lub jego prototypuwynikają z zastosowanej techniki i technologii wytwarzania. Testy akceptacyjnesłużą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRÓJKĄTY BERMUDZKIE

  Obszar opcji strategicznych związanych z kształtowaniem ogólnej koncepcjioddziaływania na rynek, cechujący się równorzędnym traktowaniem instrumen-tów jakościowych i cenowych. Oparta na takich założeniach kompozycjainstrumentów marketingowych z reguły jest mało skuteczna, nie zapewniabowiem nabywcom ani...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie rynku

  Faza procesu —> rozwoju nowego produktu, polegająca na ustaleniu rzeczywistejzdolności r. do zaakceptowania —> nowego produktu, zależnie od różnychwariantów opakowań, cen, sposobów sprzedaży, reklamowania itp. Zakres t.r.zależy z jednej strony od kosztów zamierzonego inwestowania w produkt i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt

Do góry