Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa łączą się w alianse strategiczne i joint ventures

  Wyróżniamy cztery typy aliansów marketingowych:

  1. alianse dotyczące produktu lub usługi: mogą przyjąć fonnę udzielenia licencji, wprowadzania na rynek komplementarnych produktów (komputery osobiste Apple wraz z komputerami Digital Vax), wspólnego projektowania. produkcji i wprowadzania na rynek nowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułowanie programu

  Po określeniu podstawowych strategii osiągnięcia celów biznesu, należy z kolei opracować dla nich plany operacyjne. Na przykład, jeśli biznes zdecydował się dążyć do przywództwa w zakresie technologii, powinien realizować program rozwoju B+R. zbierać informacje na temat najnowszych technologii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /4 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułowanie strategii

  Cele wskazują, w jakim kierunku dany biznes chce zmierzać; strategia odpowiada na pytanie, jak do tego celu dotrzeć. Każdy biznes opracowuje odpowiednią dla swoich celów strategię. Choć można podać wiele rodzajów klasyfikacji strategii, Michael Porter wyróżnił trzy podstawowe ich typy, co stanow i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułowanie celów

  Kiedy jednostka biznesu określi swoje przesłanie i zbada otoczenie zewnętrzne oraz środowisko wew nętrzne, może przystąpić do formułowania celów i zadań.

  Niewiele biznesów dąży do realizacji tylko jednego celu. Większość dąży do realizacji pewnej ich kombinacji, w skład której wchodzą:...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza środowiska wewnętrznego (Analiza sił i słabości)

  Umiejętność dostrzeżenia atrakcyjnych możliwości w otoczeniu jest bardzo cenna, ale oprócz tego przedsiębiorstwo musi również posiadać kompetencje niezbędne do odniesienia sukcesu. Dlatego każdy biznes musi okresowo dokonywać oceny swoich sił i słabości.  Kierownictwo albo konsultant spoza...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto powinien produkować samochód o napędzie elektrycznym?

  Załóżmy, że General Motors, General Electric i Sears inte-się rozwojem i wprowadzeniem na rynek samochodu o pędzie elektrycznym. Która z firm będzie miała największą przewagę konkurencyjną?

  Najpierw rozważmy kluczowe przesłanki osiągnięcia suk-e-u Obejmują one: (1) posiadanie dobrych stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST POPRZEZ KONCENTRACJI; PRODUKCJI

  Kierownictwo powinno dokonać przeglądu każdego biznesu, aby określić możliwości wzrostu poprzez koncentrację. Często sprzedaż i zyski danego biznesu mogą wzrosnąć poprzez koncentrację w kierunku źródeł zakupu lub zbytu albo poprzez koncentrację horyzontalną w ramach _.:fęzi. Rysunek 3-9...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza otoczenia zewnętrznego (Analiza możliwości i zagrożeń)

  Menedżer zarządzający biznesem musi znać elementy otoczenia niezbędne dla określenia położenia biznesu i wnioskowania czy biznes osiągnie zamierzone cele. Na przykład, producent sprzętu oświetleniowego dla telewizji powinien obserwować tempo wzrostu liczby studiów telewizyjnych, ich kondycję...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia rozwoju produktu

  >

  Badając wszystkie te intensywne strategie należy mieć nadzieje, że pozwolą one (xlkryć r.- >we możliwości rozwoju firmy. To mimo wszystko może okazać się niewystarczające i wtedy Kierownictwo pow inno zbadać również możliwości wzrostu poprzez koncentrację produkcji.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia rozwoju rynku

  Kierownictwo powinno również szukać nowych rynków, których potrzeby mogłyby być zaspokojone przez wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkty. Po pierwsze, Musicale mogłoby spróbować zidentyfikować potencjalne grupy użytkowników na obecnych obszarach sprzedaży, u których można by wzbudzić...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt

Do góry