Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  SYTUACJA RYNKOWA

  W tej części planu prezentowane sa dane dotyczące docelowego rynku działania. Przedstawiane są rozmiary i wzrost rynku (w jednostach fizycznych lub pieniężnych) w latach ubiegłych, w wielkościach globalnych oraz w podziale na segmenty rynkowe i regiony geograficzne. Przedstawia Me również dane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak funkcjonuje inżyniera marketingowa

  Aby zrozumieć funkcjonowanie inży nierii marketingowej, pokażemy działanie kierownika marketingu Phoenixa działającego w Niemczech, który ma opracować plan sprzedaży chemikaliów niemieckim producentom samochodów. Jego asortyment obejmuje chemikalia przemysłowe, produkty elektroniczne, smary, substancje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter i części składowe planu marketingowego

  Stwierdziliśmy, że jednym z najważniejszych rezultatów procesu marketingu jest plan marketingowy. Zapytajmy więc: jak wygląda taki plan?

  Jane Melody jest w przedsiębiorstwie Zenith kierownikiem produktu linii modularnych systemów stereofonicznych, zwanych Allegro. Każdy system składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inżynieria marketingowa wspomaga zarządzanie globalnym marketingiem

  Przedsiębiorstwa międzynarodowe stoją przed podwójnym problemem zarządzania; złożonością i różnorodnością. Złożoność wynika ze stopnia zróżnicowania geograficznego obszaru działania, segmentów rynku, kanałów sprzedaży i produktów. Różnorodność zależy od stopnia zróżnicowania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja, wdrażanie i kontrola działań marketingowych

  Końcowym etapem w procesie zarządzania marketingowego jest organizacja zasobów marketingowych. wdrażanie i kontrola planów marketingowych. Przedsiębiorstwo musi utworzyć komórkę marketingową, która będzie w stanie wdrożyć plan marketingowy . W małym przedsiębiorstwie jedna osoba może wykonywać...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /4 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie strategii marketingowej

  Zakładamy, że Atlas chce skoncentrować się na segmencie „użytkownicy domow i, rynek elektronicznych maszyn do pisania" (jaśniejsze pole na Rysunku 4-3). Musi on opracować strategię dyferencjacji i pozycjonowania dla tego rynku docelowego (Rozdział 12). Czy Atlas powinien być „Cadillakiem" tego rynku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie i wybór docelowych rynków- działania oraz pozycjonowanie oferty rynkowej

  Na tym etapie Atlas podejmuje badanie i wybór rynków docelowych. Musi wiedzieć, jak mierzyć i prognozować atrakcyjność danego rynku (Rozdział 10). Wymaga to oszacowania ogólnej wielkości rynku, jego wzrostu, zyskowności i ryzyka. Pracownicy działów marketingowych muszą znać najważniejsze techniki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza możliwości rynkowych

  Pierwszym zadaniem kierownictwa do spraw marketingu Atlasa jest analiza długookresowych szans poprawy swoich wyników. Rynek sprzętu biurowego charakteryzuje dynamiczny rozwój. Biuro przyszłości stanowi wyzwanie inwestycyjne nadchodzących dziesięcioleci. Gospodarka staje się w coraz większym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /5 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces marketingu

  Aby zrozumieć proces marketingu, musimy zaznajomić się wpierw z procesem biznesu. Celem każdego biznesu jest dostarczanie wartości na rynek i jednoczesne osiąganie zysku. Istnieją co najmniej dwa spojrzenia na proces dostarczania wątłości.  Tradycyjny pogląd głosi, że przedsiębiorstwo podejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbieranie informacji z niższych szczebli organizacyjnych i kontrola

  Biznes musi obserwować rezultaty procesu wdrażania oraz zmiany zachodzące w otoczeniu. Niekiedy otoczenie jest całkiem stabilne, czasem zmienia się w sposób łatwy do przewidzenia. Są też przypadki, kiedy otoczenie zmienia się gwałtownie i zdecydowanie w sposób trudny do przewidzenia. Przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /4 388

  praca w formacie txt

Do góry