Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ ruchów ekologicznych na decyzje marketingowe

  Ekolodzy nie występują przeciwko marketingowi i konsumpcji. żądają jedynie, by przedsiębiorstwa i konsumenci opierali się w swym działaniu na bardziej ekologicznych zasadach. Sądzą oni. że zasadniczym celem marketingu pow inno być stałe podnoszenie jakości życia, nie tylko rozumiane jako wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /4 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie naturalne

  Pogarszający się stan środow iska naturalnego z pewnością będzie jednym z najważniejszych problemów nurtujących społeczeństwo oraz świat biznesu w latach 90-ych. W wielu miastach świata skażenie powietrza i wody osiągnęło już niebezpieczny poziom. Przyczyną poważnego niepokoju stały się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSZCZĘDNOŚCI. ZADŁUŻENIE, DOSTĘPNOŚĆ KREDYTU

  Na poziom wydatków klienta poważny wpływ ma poziom jego oszczędności, poziom zadłużenia raz możliwość otrzymania przez niego kredytu. Japończycy oszczędzają około 18% swych j chodów, podczas gdy amerykańscy konsumenci tylko około 6%. W rezultacie japońskie banki w stanie udzielić kredytów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODZIAŁ DOCHODU

  Poszczególne kraje różnią się w znacznym stopniu poziomem i sposobem podziału dochodu nart niowego. Ważnym czynnikiem determinującym powyższe jest struktura gałęziowa danego kraju. Wyróżniamy następujące cztery jej typy:

  1. gospodarka naturalna. W warunkach gospodarki naturalnej zdecydowana...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /4 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki i trendy w globalnym otoczeniu marketingowym

  Globalne otoczenie marketingowe określone jest przez następujące czynniki:

  • znaczne przyspieszenie transportu międzynarodowego, komunikacji oraz transakcji finansowych, prowadzące do gwałtownego wzrostu handlu światowego i inwestycji, głównie pomiędzy Północną Ameryką, Zachodnią Europą oraz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracja ludności

  Lata 90. są okresem wzmożonego ruchu migracyjnego, zarówno wewnątrz jak i pomiędzy krajami. W następstwie rozpadu Związku Radzieckiego jego byłe republiki starają się uzyskać niepodległość. Często wskrzeszane są przy tej okazji stare antagonizmy narodowościowe (np. Litwini i Rosjanie, Serbowie i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA GOSPODARSTW DOMOWYCH

  Tradycyjne gospodarstwo domowe (mąż. żona oraz dzieci, czasami również dziadkowie) nie jest już w Stanach Zjednoczonych wzorcem dominującym. Obecnie można wyodrębnić następujące rodzaje gospodarstw domowych: osoby samotne, mieszkające wspólnie osoby dorosłe (jednej lub obojga pici), rodziny z jednym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPY ETNICZNE

  Kraje różnią się również strukturą etniczną. Japonia jest krajem niezwykle pod tym względem jednorodnym. Stany Zjednoczone natomiast są krajem, który zamieszkują ludzie praktycznie każdej nar<xlow ości. Stany Zjednoczone nazywano dawniej ..tyglem narodów". jednak coraz częściej mówi się. że...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faith Popcorn wskazuje na dziesięć trendów w gospodarce

  Faith Popcorn prowadzi marketingową firmę doradczą pod nazwą Brain Reserve. którą założył w 1974 roku. Do klientów firmy należą m.in. AT&T. Cilibank. Black & Decker. Hoff-man-LaRoche. Nissan, Rubbemiaid. Firma oferuje szereg usług: Brand Renewal - przedłużenie cyklu życia produktu. Brainjam...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /5 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznawanie i reakcja na główne czynniki makroekonomiczne

  Przedsiębiorstwa oraz ich dostawcy, pośrednicy, klienci, konkurenci oraz pozostałe pod-mi ty na ry nku, działają w szerszym otoczeniu czynników i trendów makroekonomicznych, które :w< -za dla przedsiębiorstw zarówno możliwości rynkowe, jak i stanowią dla nich zagrożenia. Czvnników tych nie można...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt

Do góry