Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Analiza sytuacji przedsiębiorstwa-to postępowanie mające na celu ujawnienie wszystkich szans (możliwości działania) i zagrożeń tkwiących w otoczeniu oraz ocenę konkurencyjności własnych zasobów i dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Analiza sprowadza się więc do dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /4 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena produktów na podstawie „kraju pochodzenia"

  Nabywcy oceniają produkty na podstawie „kraju pochodzenia". Miejsce produkcji towaru może wywrzeć na potencjalnych nabywcach efekt pozytywny, neutralny bądź negatywny. Na przykład, większość kupujących przychylnie patrzy na odzież z metką ...Madę in Italy". Oczekują oni także wysokiej jakości i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES UCZENIA SIĘ

  W wyniku podejmowania różnego rodzaju działań ludzie uczą się. Proces liczenia się to zmiany w zachowaniu jednostki, wyrastające z jej doświadczeń. Większość z ludzkich zachowań jest zachowaniami wyuczonymi.

  Teoretycy mówią, że proces uczenia się jednostki jest wynikiem wzajemnego oddziaływania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSOBOWOŚĆ I SAMOOKREŚLEME JEDNOSTKI

  Ludzie różnią się między sobą cechami osobowości, które z kolei wpływają na ich postępowanie jako nabywców. Przez osobowość rozumiemy specyficzne cechy psychologiczne charakteryzujące dana osobę, które prowadza do względnie logicznych i trwałych sposobów reagowania na otoczenie. Osobowość jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST ZNACZENIA GRUP INTERESU

  W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci liczba oraz siła nacisku grup i ruchów społecznych znacznie wzrosła. Tzw. Komitety Akcji Politycznej (political action committees) domagają się od urzędników państwowych, aby zwracali więcej uwagi na prawa konsumentów, kobiet, emerytów, mniejszości narodowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ konsumeryzmu na marketing

  Poczynając od lat 60. przedsiębiorstwa amerykańskie stały się celem ataków coraz silniejszego ruchu konsumenckiego. Konsumenci stali się lepiej wykształceni, produkty stały się bardziej złożone, a ich konsumpcja związana z określonym ryzykiem. Niezadowolenie z amerykańskich przedsiębiorstw było...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /3 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie polityczne

  osób fizycznych w danym społeczeństwie. Trendy w polityce wywierają wpływ na działalność marketingową za pośrednictwem następujących czynników:

  DUŻA ILOŚĆ PRZEPISÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Liczba przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej stale się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /4 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKOŚĆ BUDŻETU NA BADANIA I ROZWÓJ (B+R)

  Stany Zjednoczone przodują, jeśli chodzi o roczne wydatki na badania i rozwój ($74 mld), ale prawie 60% tych funduszy przeznaczonych jest na cele obronne. Istnieje wyraźna potrzeba przesunięcia części tych środków na badania w dziedzinie biotechnologii i mikromechaniki. W tym samym czasie Japonia szybko...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEOGRANICZONA MOŻLIWOŚĆ INNOWACJI

  Naukowcy pracują dzisiaj nad ogromną liczbą nowych technologii, które wkrótce zrewolucjonizują nasze produkty i procesy produkcyjne. W ostatnim czasie największych postępów dokonano w dziedzinie biotechnologii, elektroniki ciała stałego, robotyki oraz w dziedzinach pokrewnych.9 Naukowcy pracują obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSNĄCY KOSZT ENERGII

  Jeden z ograniczonych nieodnawialnych zasobów - ropa naftowa, stał się przyczyną poważnego kryzysu w gospodarce światowej. Ceny ropy naftowej wzrosły z S2.23 za baryłkę w roku 1970 do S3-+ za baryłkę w 1982 roku. stając się powodem gorączkowych poszukiwań alternatywnych źródeł energii. Ponownie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /3 576

  praca w formacie txt

Do góry