Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  „Elastyczna" produkcja zmienia charakter zakupów dokonywanych przez przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwa działające na rynku dóbr inwestycyjnych. wypracowały swoje- strategie marketingowe w epoce produkcji masowej. Produkcja masowa, która nastąpiła po okresie produkcji rzemieślniczej, doprowadzona została do perfekcji w przemyśle samochodowym przez Henry Forda i Alfreda Sloana. Jej istota...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /9 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki wywierają największy wpływ na nabywców na rynku przedsiębiorstw?

  Nabywca uwzględnia w momencie podjęcia decyzji zakupu szereg czynników. Niektórzy sprzedawcy na tym rynku zakładają, że najbardziej istotne są czynniki ekonomiczne. Sądzą, że nabywcy preferują dostawce, który oferuje najniższe ceny. najlepszy produkt lub serwis. Ten punkt w idzenia oznacza, że...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnicy procesu zakupu na rynku przedsiębiorstw

  Kro dokonuje zakupu dóbr i usług nabywanych na rynku przedsiębiorstw? Pracownicy działu zaopatrzenia decydują zwykle w sytuacjach zakupu run nowego i zmodyfikowanego, natomiast inni pracownicy przedsiębiorstwa maja większy wpływ w sytuacji nowego zakupu. Kadra inżynierska na ogół decyduje o wyborze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /5 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW SYSTEMOWYCH

  Wielu nabywców woli rozwiązać swoje problemy na drodze jednej decyzji niż dokonywać wielu oddzielnych zakupów i łączyć je w całość. Jest to tzw. zakup systemowy i wywodzi się z doświadczeń przy realizacji zamówień rządowych, np. na nową broń lub systemy łączności. Rząd zbiera oferty od...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy zakup

  Jest to sytuacja, w której nabywca kupuje produkt lub usługę P° raz pierwszy (np. budynek biurowy, nowy rodzaj broni). Im wyższy koszt i/lub ryzyko danego przedsięwzięcia, tym większa liczba uczestników procesu decyzyjnego, większa ilość niezbędnych informacji oraz dłuższy czas na podjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakup zmodyfikowany

  >

  Nowi dostawcy widzą możliwość przedstawienia hardziej atrakcyjnej oferty i zdobycia zamówienia.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakup rutynowy

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEKTÓRE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKUP

  Na decyzje związane z zakupami dokonywanymi przez przedsiębiorstwa wpływa zazwyczaj więcej czynników niż na podobne decyzje dokonywane przez indywidualnych konsumentów. Funkcjonujące w dużych przedsiębiorstwach zespoły decydujące o zakupach, składają się z ekspertów technicznych, a w przypadku w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFESJONALNY CHARAKTER ZAKUPÓW

  Dobra produkcyjne nabywane są przez wykwalifikowanych zaopatrzeniowców, których zadaniem jest dokonywanie zakupów na możliwie najkorzystniejszych warunkach. W USA wielu z nich należy do stowarzyszenia zawodowego (Aational Association oj Purchasing Managers -.\AP.\f). którego celem jest poprawa efektywności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEELASTYCZNY POPYT

  Zmiany ceny nie wywierają w iększego wpływu na wielkość całkowitego popytu na szereg dóbr i usług produkcyjnych. Producenci obuwia nie zwiększą istotnie zakupów skóry, nawet jeśli cena jej spadnie. Nie będą też kupować jej mniej, jeśli cena wzrośnie, tak długo, jak nie znajdą od po w ied nich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt

Do góry