Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Zestawienie opinii personelu działu sprzedaży

  Kiedy ankietowanie nab\"wców jest mało użyteczne, przedsiębiorstwo może poprosić o opinię swoich sprzedawców. Każdy z nich szacuje wielkość zakupów poszczególnych wyrobów przez obecnych i przyszłych klientów. Tylko nieliczne firmy korzystają bez zastrzeżeń z szacunków swojego personelu sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szacowanie przyszłego popytu

  Możemy teraz przystąpić do analizy metod szacowania przyszłego popytu. Tylko w odniesieniu do niew ielu produktów i usług jest ono dosyć proste. Ma to miejsce w przypadku produktów charakteryzujących się względnie stałym poziomem lub trendem popytu i gdzie nie ma konkurencji (przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /10 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA

  Potencjał sprzedaży przedsiębiorstwa to granica do jakiej duży popyt na produkty przedsiębiorstwa. gdy jego wysiłki marketingowe wzrastają w relacji do wysiłków konkurencji. Absolutną granicą tego popytu jest oczywiście potencjał rynku. Obie wielkości mogą być równe, gdy przedsiębiorstwo osiągnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGNOZA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA

  Popyt przedsiębiorstwa opisuje szacow ana wielkość sprzedaży przedsiębiorstwa przy różnych nakładach na marketing. O wielkości tych nakładów decyduje kierownictwo. Wybrany poziom nakładów marketingowych powinien przynieść oczekiwany poziom sprzedaży, który nazywamy prognoza sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  popyt rynkowy

  Pierwszym krokiem przy analizowaniu możliwości ry nkowych jest oszacowanie popytu ry nkowego. To złożone pojęcie wyjaśnia poniższa definicja:

  • popyt rynkowy na produkt to wielkość jego zakupów, która byłaby dokonana przez określoną grupę konsumentów, na określonym obszarze, w określonym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Który rynek badać?

  Możemy mówić o tynkach potencjanych. tynkach dostępnych, tynkach działania, docelowych i tynkach spenetrowanych. Wyjaśniając te pojęcia, należy zacząć od pojęcia tynku, który jest zbiorem aktualnych i potencjalnych nabywców produktu. W ielkość rynku zależy od ilości nabywców danej oferty rynkowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /4 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnogość miar popytu

  Przygotowywanie prognoz wielkości rynku jest częścią bieżącego planowania w przedsiębiorstwie.

  Każdy rodzaj prognozy służy określonemu celowi. Przedsiębiorstwo może sporządzać krótkookresowe prognoz)* globalnego popytu na konkretny produkt, co będzie podstawą przy zamawianiu surowców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wartości dla konsumenta: klucz do przewagi konkurencyjnej

  W poszukiwaniu przewagi nad konkurentami, jednym z najważniejszych kroków jest przeprowadzenie analizy wartości dla konsumenta. Celem jej jest określenie korzyści, jakich oczekują konsumenci w określonym segmencie rynku oraz jak postrzegają oni względną wartość oferty handlowej konkurentów. A oto...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad: „szpiegowanie" konkurentów

  „Szpiegowanie" nabrało ogromnego znaczenia, w miarę jak rosło zapotrzebowanie na informację o działaniach konkurentów. Artykuł w Fortune wymienia ponad 20 technik w ywiadowczych stasowanych przez przedsiębiorstwa. Techniki te można podzielić na cztery główne grupy:

  • zdobywanie informacji od pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /3 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie systemu wywiadu o konkurentach

  Opisaliśmy główne rodzaje informacji dotyczące konkurentów, które są potrzebne osobom podejmującym decyzje w przedsiębiorstwie. Informacje te muszą być zebrane, zinterpretowane, rozpowszechnione i wykorzystane. Zbieranie informacji jest kosztowne i czasochłonne, lecz nie zbieranie ich kosztuje jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 564

  praca w formacie txt

Do góry