Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  USTALANIE CENT METODĄ PRZETARGU UTAJNIONEGO

  Konkurencyjne ustalanie cen jest powszechne lam, gdzie firmy ubiegają się o kontrakt. Firma uzależnia swoją cenę raczej od oczekiwań, jak konkurencja wyceni swoją ofertę niż na sztywnej relacji do kosztów lub popytu. Firma chce uzyskać dany kontrakt, a to zwykle oznacza konieczność podania ceny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTALANIE CENY METODĄ NAŚLADOWNICTWA

  Przy ustalaniu ceny tą metodą, firma w największym stopniu opiera swoje ceny na cenach konkurencji, przykładając mniej wagi do zagadnień popytu i kosztów. Firma może żądać za swoje produkty mniej, tyle samo lub więcej niż główni konkurenci. W branżach towarów masowych o strukturze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA KOSZTU DOCELOWEGO

  Pokazaliśmy, że koszty zmieniają się wraz ze skalą produkcji i doświadczeniem przy niej zdobytym. Mogą się one zmienić również jako efekt skoncentrowanych w ysiłków projektantów , inżynierów i zaopatrzeniowców. Japończycy używają metody kosztu docelowego.8 Za pomocą badania rynku ustalają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU

  Załóżmy, że popyt spada o 10%. gdy sprzedawca podwyższa cenę o 2%. Elastyczność cenowa popytu wynosi wtedy - 5 (znak minus wskazuje na odwrotny związek pomiędzy ceną i popytem). Jeśli popyt spada o 2% wraz ze w zrostem ceny o 2%, to elastyczność wynosi - 1. W tym przypadku przychody sprzedawcy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY SZACOWANIA KRZYWEJ POPYTU

  Większość firm czyni wysiłki, aby oszacować popyt na swoje produkty. Szacując krzywą popytu badacz musi poczynić pewne założenia o zachowaniu się konkurencji. Istnieją bowiem dwie metody szacowania popytu. Pierwsza zakłada, że cena konkurencji pozostaje stała niezależnie od tego jak firma ustali...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WRAŻLIWOŚĆ CENOWĄ

  Krzywa popytu pokazuje ilości sprzedawane na rynku przy rożnych poziomach ceny. Sumuje ona reakcje wielu osób mających swoją indywidualną wrażliwość na cenę. Ważnym krokiem na początku jest. aby zrozumieć czynniki wpły wające na wrażliwość nabywcy na cenę. Nagle zidentyfikował dziewięć...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNE CELE POLITYKI CK NOWEJ

  Organizacje typu non-profit oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą kierować się różnymi innymi priorytetami. Uniwersytet stara się osiągnąć częściowy zwrot kosztów, wiedząc, że musi polegać na darowiznach od osób prywatnych i subsydiach państwowych, aby pokryć pozostałą część...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

  Firma może realizować strategię najwyższej jakości swoich produktów' na rynku. Najlepszy przykład to firma Maytag, która produkuje znakomite pralki automatyczne wyceniając je o SUK) wyżej niż konkurencja. Maytag stosuje slogan reklamowy: ..Zbudowane, aby służyć dłużej", a w jego reklamach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ZBIERANIE ŚMIETANKI" (SKIMMING)

  Wiele firm stosuje praktykę ustalania wysokich początkowych cen. ograniczając się początkowo do najbardziej zasobnych klientów . Jednym z najlepszych tego przykładów jest koncern Du Pont. Dla każdego nowego produktu - celofan, nylon, teflon itp. szacuje on najwyższą cenę, którą może żądać mając...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKSYMALNY WZROST SPRZEDAŻY

  Inne firmy z kolei starają sie maksymalizować wielkość sprzedaży. Wierzą, że wysokie obroty doprow adzą do obniżki kosztów i wzrostu zysków w dłuższym okresie. Ustalają cenę na możliw ie najniższym poziomie przyjmując, że rynek jest czuły na cenę. Zw ane jest to penetracją cenowa tynku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt

Do góry