Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  RABATY ILOŚCIOWE

  Rabaty ilościowe to obniżki ceny dla nabywców kupujących większe ilości. Typowym przykładem jest ,.$10 za sztukę przy mniej niż 100 sztukach, $9 za sztukę przy zamówieniach przekraczających 100 lub więcej sztuk". Rabaty ilościowe muszą być na równi dostępne dla wszystkich kupujących i nie mogą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABATY SEZONOWE

  Rabat sezonowy to redukcja ceny poza sezonem. Rabaty sezonowe pozwalają producentow i utrzymać równiejszą produkcje na przestrzeni roku. Producenci nart oferują je detalistom w okresie wiosny i lata. hotele, motele i linie lotnicze swoim klientom poza okresem wakacyjnym.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób kraje prowadzą handel wymienny

  Większość handlu zagranicznego to transakcje typu gotówkowego. Nabywca zobowiązuje sie do zapłaty sprzedawcy gotówka w określonym czasie. Wciąż jednak wiele krajów nie posiada wystarczającej ilości twardej waluty do zapłaty za zakupy czynione u innych. W zapłacie oferują inne przedmioty, i taka...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /2 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróżnicowanie geograficzne cen

  Zróżnicowane geograficzne cen polega na tym. że firma decyduje o poziomie swoich cen uwzględniając różnice między regionami i krajami. Czy firma powinna żądać wyższej ceny od odległych klientów celem pokrycia kosztów wysyłki, ryzykując wypadnięcie z tego rynku? Czy firma powinna rozważyć...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena wprowadzająca w błąd.

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja cenowa

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW CENY NA INNYCH UCZESTNIKÓW

  Zarząd musi brać również pod uwagę reakcję innych na rozważaną cenę. Jak zareagują na nią dystrybutorzy! Czy personel sprzedający będzie chętnie sprzedawał po tej cenie, czy będzie się uskarżał, że jest ona za wysoka? Jak zareagują na nią konkurenci? Czy dostawcy podniosą swoje ceny w idząc...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA CENOWA FIRMY

  Rozważana cena musi być zgodna z ogólną polityką cenową Finny. Aby zbudować politykę cenową, podejmować i zatwierdzać decyzje w tej kwestii, wiele firm tworzy oddzielny dział cen. Ma to na celu zagwarantowanie, że personel sprzedający operuje cenami, które są do przyjęcia dla nabywców i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW INNYCH ELEMENTÓW MARKETING MIN NA CENĘ

  Cena końcowa musi uwzględniać jakość produktu i wydatki poniesione na jego promocję. Farris i Reibstein badając związek pomiędzy relatywną ceną. relatywną jakością i relatywną wielkością promocji dla 227 przedsiębiorstw produkujących wyroby konsumpcyjne i doszli do następujących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY USTALANIA CEN

  Sprzedawcy powinni wziąć pod uwagę psychologię ustalania cen. a nie tylko względy ekonomiczne. Wielu nabywców traktuje cenę jako wskaźnik jakości. Kiedy Fleischmann podniósł cenę swojego ginu z $4.50 do $5.50. sprzedaż wzrosła. Ustalanie ceny przy uwzględnieniu image produktu jest szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /2 499

  praca w formacie txt

Do góry