Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Regresja

  Rodzaj statystycznej zależności między średnią wartością zmiennej objaśnianej,traktowanej jako skutek, a ustalonymi wartościami zmiennych objaśniających,traktowanych jako przyczyny. Zależność tę przedstawia się najczęściej za pomocąfunkcji regresji, której graficznym obrazem jest —» linia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT ILOŚCIOWY

  Zniżka od —> ceny podstawowej, najczęściej podawana w formie niższej —» cenyjednostkowej produktu, udzielana w wysokości zależnej od wielkości nabywanejpartii towarów. R.i. mogą być przyznawane za poszczególne zamówienia lub załączną ilość towarów zakupionych w ciągu określonego czasu (kwartał...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLAMA WSPÓLNA

  Rodzaj reklamy charakteryzującej się partycypacją grupy przedsiębiorstw w kosz-tach przekazu. R.w. występuje wówczas, gdy integrator rynku finansuje głównymotyw reklamy, a pozostali uczestnicy wspólnej —> kampanii reklamowej (np.dealerzy, hurtownicy, agenci, detaliści) — koszty umieszczenia adresów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła 20/80

  Prawidłowość sformułowana na podstawie wyników —» analizy ABC, uznającaza typową sytuację, w której 20% produktów wykazanych w programieasortymentowym przedsiębiorstwa daje ok. 80% jego ogólnych przychodów zesprzedaży.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT PROMOCYJNY

  Zniżka od —> ceny podstawowej udzielana przez sprzedawcę uczestnikom danego—> kanału dystrybucji za działania promujące jego produkt lub firmę. Rabat tenjest przyznawany w formie nieodpłatnie przekazywanych produktów, upustówgotówkowych, udziału w opłacaniu kosztów reklamy i innej. Może...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestracja

  Metoda —» pomiaru bezpośredniego polegająca na bieżącym ewidencjonowaniucech rzeczy i zjawisk w celu kontrolowania ich zmian w czasie, np. ewidencjaruchu towarów w magazynach (kartoteka ilościowo-wartościowa), r. obrotów(raport sprzedaży), r. przychodów i rozchodów (raport kasowy), r. samochodów(tablice...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalność konsumpcji

  Zachowania konsumentów chroniące zdrowie, pomnażające zadowolenie i ob-niżające koszty w procesie konsumpcji. R.k. obejmuje: 1) dążenie do zbiorowej r.w zakresie kształtowania struktury spożycia, 2) wyeliminowanie czynnikówskłaniających indywidualnych konsumentów do nieracjonalnego zachowania,3)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLAMA CEN

  Wykorzystywanie ceny jako argumentu reklamowego. Podstawowymi kryteriamioceny celowości uwzględniania c. w przekazie reklamowym są: cel r., rodzaj(typ) nośnika r., zasięg i —> odbiorcy reklamy, rodzaj produktu, typ sprzedawcy.Oznacza to, że wykorzystywanie c. w r. jest istotnie uwarunkowane. R.c...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACK-jobber

  —> Hurtownik wyspecjalizowany, który zaopatruje, na zasadach konsygnacji,supermarkety, a także restauracje i stacje benzynowe w towary nieżywnościo-we. R.-j. zajmuje się: dostarczaniem towarów na półki sklepowe, oznaczaniemcen, ewidencją obrotu, obliczaniem należności za sprzedane towary, wycofywa-niem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT CAŁKOWITY

  Zniżka udzielana przez sprzedawcę, najczęściej pośrednikom, obejmująca przy-znane r.: —> rabat gotówkowy, —> rabat ilościowy, —> rabat terminowy i —> rabatpromocyjny. R.c. jest obliczany kolejno od cen uzyskanych po potrąceniunajpierw —> rabatu handlowego i każdego z wymienionych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt

Do góry