Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  SYSTEM MARKETINGU

  System — celowo określony zbiór — elementów i sprzężeń między nimi, którewspólnie określają cechy całości. Takie właściwości spełnia m., który jestukładem o sprzężonych elementach, działającym na zasadzie funkcji celu. Istota—> strategii marketingowej sprowadza się bowiem do tworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM WARTOŚCI

  Schemat pojęciowy, który odnosi się do hierarchicznie uporządkowanego zespołuw. ogólnych z odpowiadającymi im w. szczegółowymi. W. są interpretowane jakoprzedmioty zewnętrzne wobec jednostek oraz jako specyficzne postawy, przeko-nania, idee czy koncepcje o normatywnym lub nienormatywnym charakterze.S.w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substytucja

  Wzajemne zastępowanie się dóbr i/lub usług w zaspokajaniu potrzeb konsumpcyj-nych lub produkcyjnych. Przeciwieństwo uzupełniania, czyli komplementarności.Miarą stopnia s. między różnymi dobrami jest stosunek wyrażający ilość jednegoproduktu potrzebną do zastąpienia jednostki drugiego przy zapewnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZEROKOŚĆ kanału dystrybucji

  Liczba pośredników na każdym szczeblu —> kanału dystrybucji. K. jest szerokiwówczas, gdy liczba pośredników zaangażowanych na szczeblu hurtu i/lub detalujest duża. Np. sprzedaż detaliczną danego produktu prowadzą —> domy towarowe,-> domy dyskontowe, domy wysyłkowe, —> supermarkety, inne —> sklepyi agenci...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPERETA

  —> Sklep średniej wielkości, w którym jest sprzedawany w formie samoobsługo-wej szeroki —> asortyment artykułów żywnościowych i nieżywnościowychcodziennego użytku. S. jako odpowiednik mniejszego —» supermarketu ma ok.120-400 nr powierzchni. Termin „s.", typowy dla średniej wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIA RUCHOMA

  Średnia arytmetyczna kolejnych wyrazów —> szeregu czasowego o stałejpodstawie. Dla nieparzystej liczby wyrazów wartości ś. są przypisywane wyrazomśrodkowym, natomiast dla parzystej liczby wyrazów wartości ś. są uśredniane(centrowane) dla dwóch wyrazów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Supermarket

  —> Sklep samoobsługowy popularny w całym świecie, o minimalnej wielkościpowierzchni sprzedażowej 400-2499 m2, w którym prowadzi się sprzedaższerokiego —> asortymentu artykułów żywnościowych oraz niektórych dóbrnieżywnościowych (jako asortymentu uzupełniającego; udział dóbr nieżywnoś-ciowych w —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADECTWO MATERIALNE USŁUG

  Materialne aspekty -» procesu usług. Obejmują one oddziaływania przedsiębior-stwa w zakresie: materialnego otoczenia procesu świadczenia u. (np. umeb-lowanie, kolorystyka, poziom hałasu), użytkowanych dóbr materialnych (np.rodzaje wynajmowanych samochodów) oraz inne m. aspekty świadczenia u. (np.opakowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  system dystrybucji

  Celowo wyodrębniony zbiór podmiotów rynkowych łączących się w sposóbbezpośredni lub pośredni w procesie oferowania —> produktów oraz doprowadza-nia ich do finalnych nabywców. Obejmuje on podmioty tworzące —> kanałydystrybucji oraz rozwiązania logistyczne zapewniające efektywne funkcjonowa-nie kanałów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tablica reklamowa

  Duża plansza reklamowa umieszczana w miejscach o dużym natężeniu ruchusamochodowego i nabywców (na ulicach, przy drogach, na ścianach budynków);forma reklamy plakatowej. T.r. nazywa się także kilkusekundowy anons przed i/lubpo programie telewizyjnym, informującym o nazwie jego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt

Do góry