Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Do czego służy orientacyjne badanie mowy?

  Orientacyjne badanie mowy polega przede wszystkim na zastosowaniu przesiewowego lestu badania mowy Taki test ma na celu stwierdzenie, czy dany pacjent cierpi na afazję. czy też nie. Logopeda powinien jednak pamiętać, żc jest to wyłącznic orientacyjne badanie mowy i nie stanowi ono ani nic zastępuje...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można uzyskać z rozmowy wstępnej przeprowadzonej z chorym z afazją?

  Z pierwszych kontaktów z pacjentem skierowanym do logopedy doświadczony klinicysta może się dowiedzieć bardzo dużo, albowiem w trakcie normalnej rozmowy, chociażby trwającej tylko kilka minut, mogą manifestować się niemal wszystkie najważniejsze zaburzenia mowy. Rozmowa ta pozwala z reguły na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są neologizmy (czy parafazje neologistyczne)?

  Cechą charakterystyczną afazji żargonowej jest występowanie licznych izw. neologizmów, czyli zbitek fonemów mających pewną strukturę fonolo-giczną, czasami również morfologiczną, ale nie stanowiących prawdziwych wyrazów w żadnym języku. W najczystszej postaci afazji żargonowej słowa tego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy afazja może występować wśród pacjentów z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu?

  Tak. U niektórych osób leworęcznych (choć - wbrew pewnej „powszechnie znanej” prawidłowości nie u wszystkich) strategiczny dla mowy obszar znaj duje się w prawej półkuli mózgu, która w ich przypadku jest „dominująca”, przynajmniej dla mowy. Uszkodzenie odpowiednich obszarów w prawej półkuli mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest agramatyzm?

  Wszelkie procesy językowe zachodzące w umyśle (mózgu) można podzielić na dwie główne kategorie: procesy paradygm a tycz tie i procesy syntaktyczne (Jakobson 1964). Procesy paradygmatyczne dotyczą kojarzenia określonych ciągów dźwiękowych fonemy, morfemy z określoną treścią, innymi słowy: dotyczą...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /9 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego diagnostyka logopedyczna jest ważna, jeżeli pacjent z afazją ma już rozpoznanie neurologa?

  Potrzebę prowadzenia diagnozy logopedycznej autorka chciałaby uzasadnić z punklu widzenia teoretycznego i praktycznego.

  Z punktu widzenia teorii należy przypomnieć, że słowo logopedia pochodzi z dwóch wyrazów starogreckich: logos i paideia. Ten ostatni człon, choć jcsl wiązany ze starogreckim słowem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak badać agramatyzm?

  Badanie agramatyzmu w przypadku chorego z afazją nastręcza wielkie trudności metodologiczne. Po pierwsze, samo zjawisko nic nadaje się do analizy metodą ilościową jak bowiem policzyć liczbę blędow chociażby w podanym wyżej przykładzie: herbata. . robić... ja? Nic więc dziwnego, żc w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe cele i rodzaje diagnozy w przypadku afazji?

  W literaturze afazjologiczncj wymienia się różnorodne podstawowe cele diagnostyczne. W neuropsychołogii wyróżnia się dwie kategorie celów, jakim ma służyć diagnoza (Kądziclawa 1993, 1998). Są to: 1. cele naukowe, 2. ccic dotyczące samego pacjenta.

  Cele naukowe odnoszą się zarówno do badań...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy w afazji czuciowej występuje również agramatyzm?

  Ogólnie rzecz biorąc agramatyzm nie występuje wśród pacjentów z afazją czuciową, w których mowie składnia może być zachowana. W przypadku tych pacjentów można mówić o tzw. paragramatyzmie.

  Paragramatyzm polega na lym. że pacjent na ogół buduje wypowiedzi zawierające swoiste struktury syntaktyczne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest anomia?

  A n o m i a - to innymi słowy zaburzenia nazywania. Zaburzenia nazywania należą do najczęściej spotykanych objawów afatycznych. Można nawel powiedzieć z pewnym uproszczeniem, że na zespół zwany afazją składają się dwa podstawowe zaburzenia językowe, agramatyzm i anomia. Pacjent z anomią...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 621

  praca w formacie txt

Do góry