Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Okres wyrazu

  Okres kiedy pojawia się pierwszy wyraz. Pojawia się strukturalizacja gaworzenia i mamamama – dziecko wypowiada mama. Wyraz dziecko wypowiada już świadomie, dziecko wie jakie ma znaczenie ten wyraz. Wołając mamę wie, że to mama, dziecko łączy wymawianie ze znaczeniem. Początkowo mama, to każda kobieta...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres melodii

  Okres zaraz po urodzeniu, trwa pierwszy rok życia. Objawy prawidłowego rozwoju mowy :

  - krzyk po urodzeniu, pierwsze porozumienie z otoczeniem (dziecko krzyczy, bo jest nagła zmiana temperatury, dziecko wypuszcza powietrze, nie słyszy bicia serca matki, niepokoi się, krzyczy: a, u, e ...)

  - głużenie 2/3-4...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyslalia funkcjonalna

  To wada, na skutek złej pielęgnacji (nieprawidłowy przebieg funkcji pokarmowych, funkcji oddychania, dysfunkcja, parafunkcja).

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy rozwoju mowy dziecka 6-letniego

  W wieku 6 lat dziecko posiada rozwinięty aparat artykulacyjny, a jego mowa jest opanowana. Posługuje się swobodnie mową potoczna używając wszystkich części mowy i złożonych form gramatycznych. Zdania złożone współrzędnie znacznie przeważają nad złożonymi podrzędnie. Utrzymuje się nasilona...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy rozwoju mowy dziecka 3-letniego

  W tym wieku kształtują się ruchy tylnej części języka i podniebienia miękkiego, konieczne do wymawiania (k, g, ch) oraz ruchy końca języka ku zębom przy wymowie (s, z, c, dz) od ich miękkich odpowiedników i nie powinno już ich wymawiać jako (ś, ź, ć, dź). Pod koniec 4 roku życia, pojawia sie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy rozwoju mowy

  0-1rż – okres melodii

  2rż- okres wyrazu

  3rż- okres zdania

  3-7rż – okres swoistej mowy dziecka

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kodów stosowanych w porozumiewaniu się słownym

  Kod podstawowy – językowy (dzieli się na fonologiczny, morfologiczny, leksykalny, syntaktyczny, stylistyczny.

  Kod podstawowy - parajęzykowy (dzieli się na akcent, intonacja, rytm, ton głosu, brzmienie, tempo mówienia).

  Kod podstawowy – niejęzykowy (dzieli sie na mimiczny, gestowy, zapachowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki wypowiedzi słownej

  Treść

  Forma językowa

  1+2 = myśl

  Substancja foniczna

  a/ płaszczyzna suprasegmentalna (melodia, rytm, akcent)

  b/ płaszczyzna segmentalna (głoski)

  3 to jeden z nośników myśli

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa w ujęciu społecznym

  Ujęcie społeczne – podkreśla, że mowa służy porozumiewaniu się społecznemu, to podstawowe narzędzie porozumiewania się.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa w ujęciu indywidualnym

  Ujęcie indywidualne- dotyczy budowy i odbioru wypowiedzi.

  Cerebracja to organizowanie w obszarach myślowych posiadanej wiedzy i doświadczenia przy pomocy języka w informacje /intencja – „ubieranie w słowa” – informacja językowa/. Warunkiem jej wystąpienia jest znajomość języka.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /313

  praca w formacie txt

Do góry