Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Wskazówki dla rodziców dziecka jąkającego się

  - uznanie, że ważna jest sama komunikacja, a nie to, w jaki sposób mówi dziecko

  - zdawaj sobie sprawę z tego, jak ty mówisz

  - konsekwencja wychowawcza

  - tolerancja dla niepłynności, Ty oraz inni też mówią niepłynnie

  - nie mów do dziecka „Nie jąkaj się!”

  - nie bądź rozdrażniony i niecierpliwy

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie nauczyciela w przypadku dziecka jąkającego się

  - mów spokojnie i powoli

  - nie wkraczaj w strumień mowy dziecka

  - nie poprawiaj mowy dziecka, nie zachęcaj do mówienia powolnego

  - odwracaj uwagę dziecka od jego mowy gdy się jaka, ale najpierw pozwól mu skończyć

  - jąkanie przyjmij jako coś naturalnego

  - nie wykluczaj dziecka z działań, w których...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jąkanie wczesnodziecięce – przyczyny i objawy

  Objawy:

  I. o charakterze językowym – dotyczą one płynności pojawiania się jednostek języka i polegają na

  *powtarzaniu róznych jednostek języka:

  - głoski – aaaagatka,

  - sylaby – papapalec,

  - fragmentu wyrazu

  - całego wyrazu – byłem, byłem i nie mogłem, mogłem zanieść

       *wydłużaniu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dyslalii obwodowej

  DYSLALIA OBWODOWA:

  - dyslalia anatomiczna ruchowa (dysglosja)

  Dyslalia ankyloglosyjna

  Dyslalia makroglosyjna

  Dyslalia mikroglosyjna

  Wady wymowy u osób z wadami zgryzu

  Dyslalia rozszczepowi

  Wady wymowy u osób po całkowitej lub częściowej resekcji języka

  - dyslalia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja dyslalii w ujęciu H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozyi

  DYSLALIA OBWODOWA:

  - dyslalia anatomiczna ruchowa (dysglosja)

  Dyslalia ankyloglosyjna

  Dyslalia makroglosyjna

  Dyslalia mikroglosyjna

  Wady wymowy u osób z wadami zgryzu

  Dyslalia rozszczepowi

  Wady wymowy u osób po całkowitej lub częściowej resekcji języka

  - dyslalia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja zaburzeń mowy w ujęciu Styczek

  Zewnątrzpochodne – dotyczą niekorzystnego środowiska wychowawczego

  Wewnątrzpochodne:

  - dysglosja- zniekształcanie dźwięków mowy lub niemożność ich wytwarzania na skutek nieprawidłowej budowy narządów mowy lub obniżenia słyszalności

  - dysartria (anartria) – zniekształcanie dźwięków...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badania słuchu fonemowego

  wskazywanie obrazków badających opozycje fonologiczne – z przedmiotami, których nazwy różnią się tylko jedną cechą dystynktywną /Styczkowa/

  wada: dziecko musi znać znaczenie wszystkich obrazków

       2.  reagowanie ruchem ciała na wskazaną wcześniej sylabę /Styczkowa/

       3.pokazywanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest słuch fonemowy?

  Słuch fonemowy to taka umiejętność, w której dziecko dostrzega i różnicuje opozycje fonologiczne – cechy dystynktywne.

  Fonem to wzorzec poznawczy, prototyp istniejący w mózgu każdego człowieka, model, na którego podstawie budowane są głoski.

  Głoska to zjawisko fizyczne, które można zobaczyć. To...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres swoistej mowy dziecka

  Wiek przedszkolny. Rozwojowe niedoskonałości systemu fonetycznego (koniec 3 roku życia). Zamiast e i o mówi a – Ja chcia biegać. (3 latek może tak mówić). Mówi jower, lowel, tutułka tuta, dęś, oda zamiast woda. Dziecko 3 letnie używa środkową część języka,dlatego zmiękcza głoski, nie ma jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres zdania

  2 – 3 rok życia dziecka. Dziecko zaczyna łączyć wyrazy w zdania. Początkowo są to zdania dwuwyrazowe twierdzące. Potem pojawiają się zdania pytające i rozkazujące. Dzieci najwięcej używają rzeczowników, dotyczące jedzenia, ubrań, pielęgnacji, nazwy osób, czynności fizjologicznych, pozycji i ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt

Do góry