Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Dyscyplina

  -psychologia

  -pedagogika

  -językoznawstwo

  -medycyna: neurologia, laryngologia, ortodoncja, foniatria, androlog, psychiatra

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres zainteresowań logopedii

  medyczna koncepcja- paramedyczna, ograniczająca zakres jej zainteresowań do zaburzeń i korekcji mowy oraz profilaktyki zaburzeń

  pedagogiczna-obejmuje zakres jak wyżej oraz problemy kształtowania się mowy u dzieci, w tym dzieci z zaburzeniem słuchu oraz porozumiewania się...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA VOJTY

  Podstawowym elementem rehabilitacji dzieci jest rehabilitacja wieku rozwojowego, w której wykorzystuje się możliwości i szanse jakie daje rozwój dziecka w 1 roku życia, aby zapobiec kalectwu i pomóc dzieciom z wadami wrodzonymi lub wcześnie nabytymi. Opiera się ona na wykształcaniu u małego dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /5 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA FAY`A - DOMANA - DELACATO

  Program usprawniania obejmuje równoprawne kształtowanie rozwoju motorycznego ciała, mowy, zręczności ręki, wzroku, słuchu i dotyku. Pacjent na początku jest testowany na podstawie Profilu Rozwojowego i zależnie od etapu rozwojowego na jakim się znajduje, wszechstronnie usprawniany przez bodźcowanie mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA PETO

  Metodą tą usprawniane są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzieci na stały pobyt przyjmowane są na 2 -3 lata z przerwą wakacyjną. Celem pobytu jest takie usamodzielnienie dziecka w podstawowych czynnościach ( chodzenie, mówienie, i pisanie ) aby mogło ono po zakończeniu usprawniania pójść do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA NDT BOBATH

  Najbardziej charakterystyczne dla tej metody jest stosowanie dużej liczby odruchów, specyficznej formy ułatwiania ruchów oraz prawidłowego następstwa rozwojowego prowadzonych ćwiczeń. Usprawnianie ma na celu rozwijać odruchy na danym etapie fizjiologiczne, a hamować odruchy patologicznie przetrwałe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /2 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w przypadku dziecka z opóźnionym rozwojem mowy

  Opóźniony rozwój mowy spotykamy u dzieci niesłyszących, upośledzonych oraz zdrowych, u których trudno ustalić etiologię tego opóźnienia.

  Stosuje się u nich następujące ćwiczenia:

  - wszystkie grupy ćwiczeń stosowanych w terapii dyslalia – fonemowe, usprawniające narządy mowy

  - ćwiczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w przypadku dziecka niesłyszącego w przedszkolu i klasie szkolnej

  Stworzenie optymalnych warunków do odbioru mowy

  Posadzić dziecko w pierwszej ławce

  Mowa nauczyciela powinna być wyraźna, nieco wolniejsza, formułowana w formie krótkich zdań, wprowadzać wskazówki naprowadzające, główne słowa.

  Twarz mówiącego jasno oświetlona

  W toku lekcji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje ćwiczeń stosowanych w terapii dyslalii

  Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne i słuch do wywołania nowej głoski, której chcemy nauczyć:

  *ćwiczenia słuchu fonemowego, które maja na celu rozróżnienie nowego dźwięku spośród innych:

  Głoski w izolacji: np. sz, s ,s ,sz (z patrzeniem i bez patrzenia)

  Głoski w sylabach:...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profilaktyka dysleksji w ujęciu J. Cieszyńskiej

  im wcześniej terapia tym lepiej

  krócej trwają zabiegi zapobiegawcze niż korekcyjne

  złe nawyki szybko się utrwalają i trudniej je leczyć

  u dzieci 5-6 letnich powinno się rozpoznać, wyłaniać dzieci z ryzykiem dysleksji. To moga być dzieci o dysharmonijnym rozwojem motorycznym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 719

  praca w formacie txt

Do góry