Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Sposób artykulacji spółgłosek

  a)otwarte

  b)półotwarte-rozwarcie narządów mowy

  c)nosowe-zwarcie następuje w jamie ustnej:

  -wargowe np. m

  -zębowe np. n

  -dziąsłowe np. n

  -środkowojęzykowe np. ń

  -tylnojęzykowe np. n,ń

  d)drżące-kilkakrotne zwarcie między czubkiem języka a dziąsłami, podzielone od siebie krótkimi momentami w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Artykulacja spółglosek, miejsce artykulacji

  wargowe:

  -dwuwargowe-zwarcie obu warg np. p,b,m

  -wargowo zębowe-zbliżenie górnych zębów do dolnej wargi, szczelina np. f,v

      2.  przedniojęzykowe

  -zębowe-zwarcie lub zbliżenie czubka języka do przednich zębów np. t,d,c,s,z,n

  -dziąsłowe-zwarcie lub przybliżenie czubka języka do dziąseł...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Fonologia

  Zajmuje się dźwiękami mowy w aspekcie pełnionej przez nie funkcji w procesie komunikowania się.

  Fonem-najmniejszy, dający się liniowo wydzielić, funkcjonalny segment formy językowej; występowanie cech dystynktywnych głoski tj zwartość, przedniojęzykowość, dźwięczność to...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie słuchu fonemowego, rozwoju mowy

  *zabezpiecza prawidłowy odbiór dźwięków mowy oraz prawidłowe kształtowanie się wzorców słuchowych wyrazów

  *prawidłowy rozwój mowy, artykulacji, bo wzorce kinetyczno słuchowo ruchowe wytwarzają się pod kontrolą słuchu fonemowego.

  *rozwija się zdolność analizy i syntezy słuchowej wyrazów, podstawa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Percepcja i produkcja mowy - analiza psycholingwistyczna

  Odbiór mowy, czyli rozumienie komunikaty rozumnego, polega na identyfikacji słyszanych dźwięków mowy i powiązaniem ich z odpowiednią treścią. Ma charakter złożony i tworzą ją następujące zjawiska :

  a) słuch fizjologiczny, realizowany przez ucho, narząd słuchowy, wyspecjalizowany na odbiór...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język to dwuklasowy system

  >

  >

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena poziomu rozwoju mowy - fonologiczna

  a) płaszczyzna fonetyczna języka, artykulacja, fonacja , prozodia:

  *poprawność artykulacyjna poszczególnych głosek

  *struktura fonologiczna wyrazów

  *płynność mówienia

  *jakość i barwa głosu

  *aspekt ekspresywny, produkowanie mowy:

  -zasób słownika czynnego

  -struktura wypowiedzi pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa i komponenty pojęcia

  KOMPONENTY MOWY:

  język-abstrakcyjny, zmagazynowany w umyśle system znaków dźwiękowych, reguł operowania nim

  mówienie-przekaz, budowanie, produkowania, zdolności jednostki ludzkiej do tworzenia ze znaków należących do danego języka wyrazów, jednostek komunikacyjnych

  rozumienie-...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest MOWA

  Jest czynnością złożoną i realizuje się jednocześnie w 3 sferach rzeczywistości:

  -w sferze zjawisk psychicznych-system językowy wyodrębnia się w umyśle użytkowników użytkowników postaci zbiorów fonemów, morfemów morfemów zbioru reguł gramatycznych, kompetencja językowa

  -w sferze zjawisk...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot zainteresowań logopedii i zadania

  a) Prawidłowy przebieg procesu nabywania sprawności językowej jest, kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej

  b) profilaktyka powstawania odstępstw w kształtowaniu się rozwoju mowy:

  -0-3-kształtowanie się mowy

  -3-6-rozwój, czyli doskonalenie

  c) etiologia i patomechanizm powstających...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt

Do góry