Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Opóźniony rozwój mowy

  Dotyczy tylko mówienia lub rozumienia i mówienia, to zespól objawów o którym mówi się wówczas gdy proces kształtowania się i rozwoju mowy na wszytskich lub niektórych poziomach ulega opóźnieniu i przebiega niezgodnie dla danej grupy wiekowej. O ORM mówi się zasadniczo w przypadkach:

  -jest przejawem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY

  1) Diagnozowane i klasyfikacja zaburzeń mowy stwarza ciągle wiele problemów z uwagi na:

  -fakt że kształtowanie się mowy jest procesem rozwojowym i każde dziecko rozwija się zgodnie z indywidualnym rytmem i tempem

  -w niektórych przypadkach odstępstwa w rozwoju występują, trudności w uchwytaniu czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okresy rozwoju mowy

  a) od 0-3 roku życia okres kształtowania się mowy, przedjęzykowy, wypowiedzi jednio i dwu wyrazowe, zdania. Dziecko 3 letnie ma w pełni biernie ukształtowany system fonologiczny, wszystko rozumie wie jak brzmi dane słowo, chociaż nie zawsze potrafi je prawidłowo wypowiedzieć. Ma pełne warunki...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy klasyfikacji zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy

  Rozwój mowy należy oceniać na tle ogólnego rozwoju psychoruchowego dziecka. Proces ten rozpoczyna się od chwili urodzenia i przechodzi przez kolejne stadia rozwojowe, które dziecko prezentuje określony poziom sprawności i umiejętności w zakresie możliwości użycia języka przez dziecko. Rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa wypowiedzi językowej

  a) treść – oparta o wiedze i doświadczenie

  b) forma językowa- symbole językowe i reguły gramatyczne

  c) substancje, tworzywo- foniczne, czyli wyprodukowane kanałem artykulacyjnym i graficznym. Płaszczyzna segmentalna, czyli głoska dla tworzenia fonicznego a litera dla graficznego. Płaszczyzna...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary lewej półkuli kierujące czynnościami mowy

  a) ośrodek Broka- ośrodek ruchowy mowy, tylna część zakrętu czołowego środkowego i dolnego, odpowiedzialna za organizację procesów ruchowych tj. dynamiczny aspekt mowy, dokładniej odpowiada za łączenie głosek w wyrazy, wyrazów w zdania oraz formułowania płynnych odpowiedzi

  b) obszary kory leżące...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja mowy w ujęciu psycholingwistycznym wg. B. Kaczmarka

  Mówienie, nadawanie mowy, produkowanie to zespół czynności psychicznych, fizjologicznych fizjologicznych fizycznych polegający na przekształcaniu spostrzeżeń , wyobrażeń wyobrażeń i procesów myślowych w odpowiednie symbole dźwiękowe:

  *Ideacyjny- jest ogólnym zamysłem wypowiedzi opiera się na wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOMY JĘZYKA

  System fonologiczny:

  -treść

  System gramatyczny:

  -morfologiczny-słowotwórczy i fleksyjny

  -składniowy

  System leksykalno semantyczny:

  -fonologiczny, dźwiękowy

  -gramatyczny, gramatyka i reguły

  -morfologiczny, budowa wyrazów

  -składniowy, budowa zdań

  -słowotwórczy,tworzenie nowych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Samogłoski

  W czasie wypowiadania samogłosek w środkowej płaszczyźnie aparatu mowy powstaje kanał bez zwarć i szczelin, kanał ten to otwór. Samogłoski są zawsze dźwięczne, są ośrodkami sylab, każda sylaba zawiera 1 i tylko 1 samogłos.

  Wyróżniamy samogłoski:

  -tylne-o,u

  -środkowe-a

  -przednie-e,i,y

  Dla...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Cechy głosek - 5 cech dystynktywnych

  -ustna lub nosowa

  -twarda lub miękka

  -dźwięczna lub bezdźwięczna

  -sposób artykulacji

  -miejsca artykulacji

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /121

  praca w formacie txt

Do góry