Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Dysfazja

  Oznacza częściową utratę lub zaburzenie procesu nabywania zdolności mówienia i rozumienia-dysfazja percepcyjno ekspresyjna czyli ruchowo czuciowa częściową utratę mówienia lub zaburzenie rozwoju mówienia przy zachowaniu i prawidłowo rozumiejącej się zdolności rozumienia-dysfazja ekspresyjna tzw...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja - Klasyfikacja afazji wg. Konarskiego

  -afazja słuchowo werbalna-przewodzenia, powstaje w skutek uszkodzenia dróg łączących gnostyczne (analiza i synteza) ośrodki słuchowe i ruchowe mowy; polega na powtarzaniu

  -afazja wzrokowo werbalna, zaburzenie nazywane i mowa sponatniczna, rozumienie i powtarzanie na ogół zachowania, przyczyn uszkodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja

  -zaburzenie mowy wynikające z uszkodzenia OUN, jest to brak rozwoju mowy lub całkowita utrata mówienia i rozumienia-afazja całkowita oznacza zaburzenie percepcyjno ekspresyjne; brak rozwoju ekspresji językowej lub całkowita utrata mówienia przy zachowanym nawet w niewielkim stopniu rozumieniu np. afazja...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZARTRIA - MPD - Wczesne objawy które świadczą o dysartrii

  -utrudnione karmienie dziecka wskutek braku lub słabej kontroli ustawienia główki, w utrudnieniu utrzymania prawidłowej pozycji przy ssaniu-koordynacja warg i języka

  -nieumiejętność żucia i połykania

  -ograniczenie ruchliwości spastycznej lub wiotkiego napięcia

  -niezdolność warg do całkowitego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZARTRIA - MPD - Dyzartria czyli anartria

  To zaburzenie mowy spowodowane uszkodzeniem ośrodków i dróg narządów mowy ujawniające się albo brakiem możliwości lub niewłaściwej realizacji fonemów i zaburzeniem niemal wszystkich cech prozodycznych-rytm, tempo mówienia, intonacja, akcent. Zaburzenie to powstaje wskutek wczesnego centralnego porażenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZARTRIA - MPD

  MPD to zespół zaburzeń przede wszystkim ruchowych wywołanych uszkodzeniem CUN w okresie rozwoju. Przyjmuje się że porażenie ma charakter nie postępujący i powstaje w okresie ciąży i w okresie perinatalnym tj od początku urodzenia dziecka do 7 rż. Wśród czynników etiopatogennych szczególne znaczenie ma...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena sprawności rozwoju mowy

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Grabias

  Dla rozwoju komunikacji językowej niezbędny jest rozwój 2 typów sprawności:

  -sprawności percepcyjne które pozwalają opanować kompetencję językową, komunikacyjną i kulturową. W ich obrębie wydzielamy:

  *słuch fizyczny-porządkuje świat dźwięków

  *słuch muzyczny-realizuje stronę prozodycznego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Kaczmarka

  Za klasyfikacje przyjął budowę wypowiedzi czyli wyodrębnił:

  -zaburzenia treści:

  *zaburzenia procesu uogólnienia i abstrakcji

  *brak logiki w zbudowanych tekstach

  *nieprawidłowości z ukierunkowaniem myślenia u osób z chorobami psychicznymi np. schizofrenia, psychopatie, oligofrenia)

  -zaburzenia formy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Styczek

  -Zaburzenia zewnątrzpochodne, egzogenne,środiwksowe-nie stwierdza się defektów anatomicznych czy psychoneurologicznych. Podłoże to negatywne czynności środowiskowe jak złe zwarcie językowe, błędy językowe, niewłaściwa atmosfera wychowawcza, postawy wychowawcze, karanie i nagradzanie, relacje...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt

Do góry