Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Giełkot

  Mowa bezładna, czyli szybka i bezładna, to zaburzenie mowy charakteryzujące się jego nieświadomościa, małym zakresem uwagi, zakłóceniem percepcji, artykułowania i formułowania wypowiedzi. To mowa manifestująca centralne zaburzenia mowy. Nie obserwuje się ciężkich objawów zaburzeń oddechu, fonacji czy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwojowa niepłynność mówienia

  To zaburzenie spowodowane przechodzeniem od jednego elemntu wypowiedzi do drugiego oraz zakłócenie jej tempa, rytmu a w następstwie desynchronizacja procesu formowania trzech poziomach wypowiedzi: treści, formy językowej i substancji fonicznej. Ujawnia się w 2-3 roku życia, kiedy dziecko idzie do szkoły oraz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jąkanie

  Jest zaburzeniem płynności, tempa i rytmu mówienia, spowodowanym nadmiernym napięciem mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych; określa się też jako zaburzenie mowy w płaszczyźnie suprasegmentalnej-akcent, rytm i melodia.

  Rodzaje jąkania:

  - kloniczne-przeważają w nim skurcze kloniczne

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /7 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłócenia o charakterze segmentalnym

  - paradygmatyczne, które dotyczą inwentarza głosek: elizia, substytucja, deformacja

  - syntagmatyczne, które naruszają zasady łączenia głosek w wyrazach:

  * zniekształcenia ilościowe: elizia, wyróżniania grup spółgłosek, epenteza czyli wzbogacenie struktury wyrazu

  * zniekształcenia jakościowe:...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa bezdźwięczna

  Ubezdźwięcznienie, nieumiejętność realizowania głosek dźwięcznych, zanik lub brak dźwięczności w danym fonemie. Wymianie głosek dźwięcznych w sposób bezdźwięczny lub jak brzmią ich bezdźwięczne odpowiedniki. Przyczyną są niedokształcenia słuchu fonematycznego, zaburzenia słuchu, trudności...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotacyzm

  Reranie, nieprawidłowa wymowa głoski R. To też mogirotacyzm

  Formy wadliwej realizacji głoski R:

  rotacyzm właściwy, deformacja

  pararotacyzm, substytucja, zastępowanie głoski R innymi prawidłowo wymawianymi

  mogirotacyzm, elizje, opuszczanie głoski R

  Rodzaje rotacyzmu: języczkowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygmatyzm

  Nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych jednego, dwóch lub trzech szeregów. Wyróżnia się następujące sposoby realizacji dźwięków:

  deformacje, nieprawidłowa wymowa spółgłosek np.:

  zębowych: s, z, c, dz – szereg syczący

  dziąsłowych: sz, ż, cz, dż – szereg...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dyslalii wg. Kaczmarek

  jednoraka, gdy tylko jeden fonem jest realizowany odmiennie np.: R zamienia się na L

  prosta, gdy zniekształcona jest tylko jedna cecha dystynktywna

  złożona, jednoczesne zniekształcenie wielu cech

  wieloraka, wadliwa realizacja wielu fonemów; może być prosta, gdy występuje wadliwa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dyslalii wg. kryterium objawowego

  głoskowa, osoba nie potrafi prawidłowo wypowiedzieć głosek np.: sz - s

  sylabowa, opuszczanie lub wstawianie sylab np.: babusia – busia

  wyrazowa, osoba nie wymawia poprawnie określonego wyrazu

  zdaniowa, osoba nie potrafi z wolnych wyrazów zbudować zdania

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy realizowania dźwięków dyslalii

  elizje, mogilalia, forma wadliwej wymowy

  substytucja – zastępowanie głoski trudniejszej głoską łatwiejszą np.: szafa – safa

  deformacja, zniekształcać

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /191

  praca w formacie txt

Do góry