Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Analiza „skierowania" ze szkoły

  Opinia szkolna ma charakter opisowy lub zawarta jest na specjalnym druku. Opinia opisowa ma w wielu przypadkach te przewagę nad gotowym formularzem tylko wypełnionym przez nauczyciela, że łatwiej pozwala badającemu wytworzyć sobie pewien przybliżony obraz ucznia jeszcze przed badaniem. „Skierowanie" pozwala...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza pedagogiczna

  Ma na celu ocenę poziomu sprawności dziecka w czytaniu i pisaniu, w stosunku do wymagań programu szkolnego. Pedagog zbiera informacje o dotychczasowej karierze szkolnej dziecka, jego postępach w nauce i trudnościach w uczeniu się, motywacji do nauki i warunkach, w jakich odbywała się edukacja. 

  Tok...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza logopedyczna

  Diagnoza logopedyczna wg G. Jastrzębowskiej to „określony sposób postępowania badawczego, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmów.”

  Diagnoza logopedyczna nie stanowi aktu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele rozwoju mowy u upośledzonych umysłowo

  Stopień lekki:

  ~ podobne biologiczne podstawy rozwoju jak u osób z normą intelektualną

  ~zachowany mechanizm odbioru wypowiedzi słownych, rozumienie i formułowanie wypowiedzi słownych, mówienie

  ~przebieg rozwoju mowy w ontogenezie wg tych samych etapów jak u osób z normą intelektualną

  ~opanowują ten sam...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligifazja

  Odnosi się do mowy osób z upośledzeniem umysłowym.Upośledzenie umysłowe wiąże się z niedorozwojem wyspecjalizowanych struktur mózgowych odpowiadających za przebieg procesów psychicznych przy czym zachowane jest funkcjonowanie bardziej elementarnych czynności psychicznych-zachamowana analiza syntezy i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopnie ubytku słuchu i ich konsekwencje dla rozwoju mowy dziecka

  Lekki,21-40DB:

  *dziecko nie słyszy mowy cichej i szeptu, nie słyszy mowy w hałaśliwym otoczeniu

  *ma problemy z różnicowaniem głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

  *mogą wystąpić zaburzenia w artykulacji niektórych głosek

  *trudności z rozumieniem tekstów wypowiadanych cicho i szeptem

  *trudności ze...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /3 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY U DZIECI Z ZABURZENIEM SŁUCHU - Terapia

  -ustalenie kompleksowej diagnozy: plan i projektowanie terapii oraz weryfikacja diagnozy i jej prognozowanie

  -ćwiczenia podstawowe kształtujące mowę: jedne przygotowują do mówienia ( oddechowe, usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, w odczytywaniu wypowiedzi z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy totalnej komunikacji i inne formy

  - unimodalne poprzez słuch, czytanie mowy z ust, alfabet palcowy i znaki języka migowego

  - bimodalne poprzez słuch i czytanie z ust, słuch i alfabet palcowy, słuch i znaki języka migowego, czytanie mowy z ust i znaki języka migowego, czytanie z ust wspomagane alfabetem palcowym

  - multimodalne poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najczęściej spotykane wady fonacji

  -głos wysoki lub niski

  -głos falsetowy, wysoki i nierówny, wiązadła głosowe wibrują tylko w swych bocznych cieńszych częściach

  -głos twardy, bezbarwny, niekiedy ochrypły, pozbawiony melodyjności i natężenia

  -głos nosowy, spowodowany zmianami anatomicznymi narządów mowy np. rozszczep podniebienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY U DZIECI Z ZABURZENIEM SŁUCHU

  Dysfonie audeogenne- zaburzenia głosu u osób niesłyszącyc,specjaliści którzy się zajmują tymi osobami to:surdipedagog, surdologopeda, surdopsycholog, foniatria.

  Ze względu na właściwości rozwoju dzieci słyszących oraz czas wystąpienia wady słuchu wyróżnia się:

  -utratę słuchu prelingwalną-nabyta...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt

Do góry