Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest METODA, podział metod

  METODA - systematycznie stosowany sposób pracy z pacjentem, zespól celowych i jasno określonych czynności realizowanych za pomocą odpowiednio dobranych i znanych środków które doprowadzą do rozwiązania danego problemu.

  PODZIAŁ METOD: 

  - logopedyczne-używane tylko w postępowaniu logopedycznym i dla niego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

  1) wczesnego rozpoczynania terapii-w sytuacjach w których poziom rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka uniemożliwia natychmiastowe podjęcie zajęć w gabinecie albo przy osobowości lub uprzedzenia pacjenta wykluczają współpracę-zaleca się inne formy opieki logopedycznej np. zmianę logopedy, nie można...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERAPIA LOGOPEDYCZNA

  Ogoterapia, postępowanie logopedyczne, obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się –od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. Oddziaływania te mają na celu:

  -usuwanie zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć słuchowa

  Pamięć słuchowa bezpośrednia odgrywa dużą rolę w pisaniu pod dyktando. Zapamiętywanie kolejno następujących po sobie sekwencji słownych jest nieodzownym warunkiem ich odtworzenia w piśmie poprzez przełożenie słów na znaki graficzne w układach wyrazowych i zapis wyrazów w podanym szyku.

  Podczas...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyktanda przeprowadzane w trakcie badań

  W poradni to ważny element diagnozy pedagogicznej. Uzyskany tą drogą materiał ma dość jednorodny charakter i umożliwia, obok oceny ilościowej, jakościową interpretację występujących w pisaniu błędów.Wytwory szkolne, chociaż są bardziej wiarygodnym dowodem występowania problemów, umożliwiają...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza aktualnych wytworów szkolnych i z młodszego wieku szkolnego ucznia

  Analiza wytworów szkolnych aktualnych i z młodszych lat nauki jest zasadniczą podstawą do diagnozy zaburzeń w pisaniu. Wytwory szkolne ucznia są najbardziej wiarygodnym świadectwem występowania u niego problemów. Retrospektywne spojrzenie na pochodzenie uczniowskich błędów jest konieczne w ustaleniu, czy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /3 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych ucznia

  Znajomość zasad ortograficznych powinna być sprawdzona w kontakcie z uczniem, jeśli na ten temat nie wypowiedział się nauczyciel kierujący go na badanie. Wprawdzie u dzieci i młodzieży dyslektycznej znajomość zasad często nie zapobiega popełnianiu błędów, to jednak jest jednym z ważnych czynników...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samodzielna praca pisemna ucznia na tematy osobiste

  (np. „Moje szkolne problemy, osiągnięcia i porażki", „Jaka jest moja szkoła?", „Być sobą", „Co mnie przeraża, a co fascynuje we współczesnej rzeczywistości", „Gdybym mógł..." itp.), oprócz możliwości oceny umiejętności swobodnego wypowiadania się w formie pisemnej, wprowadza pedagoga i psychologa w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa z uczniem

  Dotyczy ona ogólnych i szczegółowych problemów, z którymi uczeń zgłosił się na badanie. W odpowiednio ukierunkowanej rozmowie i w trakcie odbywanych badań można uzyskać wiele wiadomości dotyczących samego ucznia i jego funkcjonowania w szkole i w domu. Będą to takie dane, jak:

  - przebieg nauki szkolnej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad z rodzicami ucznia

  Wywiad z rodzicami gromadzi m.in. takie informacje, jak:

  - dane o rodzicach i rodzeństwie,

  - warunki życiowe rodziny,

  - przebieg ciąży i porodu,

  - rozwój psychofizyczny dziecka od najwcześniejszego okresu życia,

  - przebyte choroby i urazy,

  - przebieg nauki szkolnej (m.in. objawy i zakres trudności w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt

Do góry