Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. D.F. Bensona i Geschwinda (1971)

  afemia Broca,

  czysta głuchota słów ( Wernickego),

  afazja kondukcyjna (przewodzeniowa),

  afazja nazywania,

  afazja całkowita,

  afazja transkorowa motoryczna,

  afazja transkorowa sensoryczna,

  zespół izolowanego pola mowy.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. Łurii (1976)

  afazja ruchowa kinetyczna (aferentna), wywołana uszkodzeniem zawoju zaśrodkowego lewej półkuli mózgu,

  afazja ruchowa kinetyczna (eferentna), wywołana uszkodzeniem okolicy Broca,

  dynamiczna, gdy uszkodzenie obejmuje lewą okolicę czołową (ku przodowi) od okolicy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. Goldsteina (1948)

  zaburzenia ekspresji, spowodowane uszkodzeniami korowymi, takie jak dysartria, obwodowa afazja ruchowa i centralna afazja ruchowa,

  zaburzenia mowy wynikające z zaburzeń niejęzykowych czynności umysłowych, zależnych od deficytu abstrakcyjnego myślenia bądź od zaburzeń tzw. „podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. Heada (1926)

  afazja werbalna

  afazja nominacyjna

  afazja semantyczna

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /72

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacje afazji

  Istnieją różne klasyfikacje afazji opracowane przez specjalistów różnych dyscyplin naukowych, które zajmują się człowiekiem i jego wyższymi funkcjami psychicznymi, a zwłaszcza mową. Psychologia i logopedia, nauki medyczne, filozofia i nauki społeczne, lingwistyka, cybernetyka i fizyka badają różnorodne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIEKA LOGOPEDYCZNA

  Obejmuje działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne, instruktażowe oraz popularozytatorskie zmierzające do zapobiegania, ograniczenia lub usuwania zakłóceń i zaburzeń procesu porozumiewania się oraz do łagodzenia ich skutków w wymiarze jednostkowym i społecznym

  System opieki logopedycznej w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /3 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETAPY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

  - wstępny obejmuje przygotowanie do stymulacji, praksja

  - rozwijanie percepcji słuchowej w tym słuchowej, uwagi słuchowej, ćwiczeń słuchu fonemowego

  - usprawnianie aparatu oddechowego, kompensacyjne

  - wyrabianie pozytywnego stosunku do terapii logopedycznej.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY PSYCHOLOGICZNE

  Techniki relaksacyjne:

  ~relaks progresywny Jacobsa- wykształcenie u pacjenta reagowania napięciem mięśniowym-napinanie i rozluźnianie się

  ~relaksacji Winterberta- ruchy bierne,polepszanie orientacji przestrzennej

  ~trening audiogenny Schultza- poprzez autosugetsję mają wywołać uczucie ciepła...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY PEDAGOGICZNE

  Dobrego startu-założenie to jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych-wzrok, słuch, dotyk, kinestycznych i motorycznych oraz współdziałanie między innymi. Sprzyja dzieciom przygotowującym się do nauki czytania i pisania , niezbędna dla dzieci z opóźnieniem w rozwoju tych funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY LOGOPEDYCZNE

  1) Ćwiczenia logopedyczne-mogą być włączone do programu i ćwiczeń stymulujących rozwój mowy:

  a) ćwiczenia oddechowe-polegają one na wykonywaniu szeregu ćwiczeń, zabaw, kształcących czynności oddechowe, ich zadaniem jest pogłębianie oddechowe, wydłużanie fazy oddechowej, rozruszanie przepony i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /4 494

  praca w formacie txt

Do góry