Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Trudności wynikające z treści komunikatów

  •    różnice w obrazie świata i kłopoty z uzgodnieniem przekonań oraz ocen,

  •    niezgodność działań pozajęzykowych, mających bezpośredni związek z zachowaniem komunikacyjnym (rozbieżność intencji, motywacji i celów działania oraz samych działań) - wpływ kontekstu zadaniowego,

  •    negatywny...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trudności wynikające z organizacji i przebiegu komunikacji

  •    zakłócenia komunikacji ze strony „osób trzecich”, środowiska fizycznego (miejsce, czas, tło akustyczne),

  •    niewłaściwe zachowania komunikacyjne partnerów (ich styl komunikacyjny i wrażliwość na sygnały współpartnera, wkład komunikacyjny, siła przebicia, niespójność między przekazem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest komunikacja?

  Życie człowieka realizuje się we współdziałaniu i w kontaktach z innymi ludźmi. Dzieje się tak zarówno w życiu codziennym, jak i w działalności zawodowej, politycznej, religijnej itp. W tym społecznym zachowaniu olbrzymią rolę odgrywa działalność komunikacyjnojęzykowa. Są czynności, w których...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim celu ludzie porozumiewają się?

  Amerykański psycholog P. Watzlawick uważa, że „jakaś piąta część całej komunikacji ludzkiej służy dla wymiany informacji, podczas gdy reszta dotyczy nie kończącego się procesu definiowania, potwierdzania, negowania i redefinicji istoty naszych relacji z innymi” (za: Nęcki 1996, 28). Zwraca w ten...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /6 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lingwistyczne podstawy logopedii - Skąd się bierze nasza wiedza o języku?

  Od urodzenia tkwimy w rzeczywistości językowej - poznajemy ją i aktywniew niej uczestniczymy, słuchając i mówiąc, później także pisząc i czytając. Niezawsze zdajemy sobie z tego sprawę, iż poznajemy ową rzeczywistość. Naszawiedza, której nabywamy przez całe życie, ma charakter potoczny i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lingwistyczne podstawy logopedii - Jak poznajemy rzeczywistość językową?

  Człowiek stara się „oswoić” otaczający świat - poznać różne jego wymiary:transcendentny (boski), przyrodniczy, społeczny (ludzki) oraz samego siebie.Czyni to dla zaspokojenia swoich różnorodnych potrzeb, np. głodu, chęci dominowanianad innymi, przeżycia piękna czy zaspokojenia ciekawości. W...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lingwistyczne podstawy logopedii - Co daje modelowanie rzeczywistości językowej?

  Jedną z metod poznania naukowego jest modelowanie rzeczywistości, tj. tworzeniejej uproszczonego obrazu-modelu, który wydobywa ważne składowe obiektui ich relacje oraz imituje działania właściwe samej rzeczywistości. To uproszczeniejest zamierzone, aby głębiej wniknąć w poznawany obiekt oraz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lingwistyczne podstawy logopedii - Czy przekroczenie normy językowej jest błędem?

  Spróbujemy teraz nieco skomplikować nasz model rzeczywistości językowej, wprowadzając do niego pojęcie normy. Termin norma językowa bywa używany w kilku różnych znaczeniach, co nie zawsze zauważamy.

  Po pierwsze, norma jest ściśle związana z systemem. Stanowi niższy stopień systemowej abstrakcji -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /6 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE - „Miś idzie na spacer”

  Dzisiaj wasze języczki będą misiem Uszatkiem, a wasza buzia jego domkiem.

  Miś obudził się wcześnie rano - przeciągnął się i trochę poziewał.

  Zrobił poranną gimnastykę - kilka podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy przy szeroko otwartych ustach), troszkę pobiegał (wypychanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE - „Dzień dobry misiu”

  Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem.

  Miś obudził się wcześnie rano – poprzeciągał się , poziewał.

  Zrobił poranną gimnastykę – kilka podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy), kilka wymachów rąk (wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń (w prawo i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /846

  praca w formacie txt

Do góry