Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Czy można „przetłumaczyć” wypowiedź mówioną na pisaną?

  Plan wyrażania znaków językowych ma nie tylko charakter dźwiękowy, lecz także pisany. Droga ludzkości do pisma była długa. Tak zwane pismo alfabetyczne, którego znaki (litery) odpowiadają fonemom, pojawiło się dopiero około VIII w. p.n.e. Do języka polskiego pismo dotarło wraz z łaciną. Przez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowany jest akapit?

  Spójności tekstu nie można zatem sprowadzać do kohezji, spójności w planie wyrażania. Ta spójność jest podporządkowana spójności treściowej, która nic zawsze musi mieć swój powierzchniowy wyraz. Na spójność treściową można różnic patrzeć:

  1.    jako na sieć (treściowych) nawiązań między...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /12 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co o głoskach mówią dane ilościowe?

  O języku polskim mówi się, że „chrzęści”. Ta i inne globalne charakterystyki („miękki”, „melodyjny” itp.) zależą w dużej mierze od częstości występowania głosek, klas głosek i ich połączeń. Przytoczmy parę danych ilościowych (głównie za: Dukiewicz, Sawicka 1995).

  W inwentarzu fonemów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak są zbudowane znaki językowe?

  „Język to system znaków (prymamie dźwiękowych, wtórnie pisanych i in.)”. Znak w sensie najszerszym to obiekt wskazujący niejako „poza siebie”, niosący informację o czymś innym niż on sam. Semiotyka (semiologia)

  - nauka o znakach - wyróżnia wśród nich trzy podstawowe klasy:

  •    indeksy (oznaki)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /3 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co znaczą terminy głoska i fonem?

  Głoska to najmniejszy segment intuicyjnie wyodrębniany w planie wyrażania tekstu przez przeciętnych, rodowitych użytkowników języka i nie posiadający własnego znaczenia, por. bieg douu byu gżęski oraz porośńenty śuvarami i dżevami.

  Mimo iż każda głoska powyższego ciągu (liczącego 44 głoski)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z czego buduje się komunikaty?

  Odpowiedź pozornie jest prosta. Istnieje język naturalny (kod werbalny), który opanowujemy od dziecka. Uwewnętrzniony kod (kompetencja językowo-komunikacyjna) stanowi podstawę porozumiewania się, tworzenia komunikatów i ich rozumienia. Wszystkie te zjawiska od dawna są przedmiotem uwagi szeregu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /3 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak opisać głoski?

  Opis głosek zmierza do ujawnienia ich cech dystynktywnych oraz poklasyfi-kowania ich, a także do ustalenia, jak zachowują się one w wypowiedzi (kontekstowe uzależnienia, dystrybucja i częstość występowania). Charakterystyka głosek może być przeprowadzona z różnych punktów widzenia:

  •...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /3 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy istnieją reguły komunikowania się ludzi?

  Odpowiedź na tak postawione pytanie może brzmieć: Tak, ale... Zdrowy rozsądek podpowiada, że społeczny charakter ludzkiej komunikacji narzuca istnienie pewnych wspólnych zasad. Bez nich nie byłoby możliwe interpersonalne porozumiewanie się. Skoro jednak rzeczywistość komunikacyjna jest tak złożona...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /3 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak się zachowują głoski w wypowiedzi?

  Ze względu na sposób wymowy wyróżnia się szereg jej typów:

  •    ogólnopolską, regionalną i gwarową;

  •    staranną (bardzo staranną i staranną), zwaną też wysoką, potoczną (określaną też jako średnią, szkolną naturalną) i niestaranną (niską, swobodną);

  •    szybką {allegro) i wolną...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co z komunikacyjnymi trudnościami?

  Generalne zasady komunikacyjnego współdziałania ludzi są rozmaicie konkretyzowane w różnych sytuacjach. Są też naruszane, co nie musi prowadzić od razu do przerwania czy uniemożliwienia komunikacji. Takie odejścia od zasad mają swoją wymowę. Jeśli nadawca narusza zasady dotyczące jakości...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 432

  praca w formacie txt

Do góry