Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Ład czy nieład?

  Znaczenie słowa stanowi więc dość złożoną i otwartą całość, która ukazuje różne swoje strony w użyciach tekstowych oraz w rozwoju historycznym. Zarazem tkwi w niej społeczne, wspólne jądro, które umożliwia ludziom porozumie-wąnie się. Otwartość i elastyczność znaczenia pozwala językowi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /16 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak podzielić wyrazy na części mowy?

  Z morfologicznego punktu widzenia wyraz jest konstrukcją morfemową (zorganizowaną wokół morfemu leksykalnego), zdolną do spełnienia określonych funkcji składniowych i tekstowych. Dla uniknięcia nieporozumień rozróżnijmy terminologicznie trzy podstawowe znaczenia słowa wyraz:

  •    wyraz słownikowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można dostrzec w wypowiedzeniu?

  W tekstach spotykamy się z wypowiedzeniami, czyli z fragmentami tekstów gramatycznie zestrojonymi, prozodycznie (interpunkcyjnie w tekście pisanym) odgraniczonymi i zdolnymi być względnie samodzielnymi komunikatami. Oto odcinek tekstu zawierający trzy wypowiedzenia:

  (1)    Chyba wczoraj Maks wszczepii...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego i jak wyrazy się odmieniają?

  Odpowiedź na to pytanie została już właściwie udzielona po to, aby przystosować leksemy do ich ról składniowych. W tekście są one reprezentowane prze/ różne formy ileksyjne (wyrazy flcksyjnc). W języku polskim istnieją reguły tworzenia tych form. Regularne zmiany form wyrazu nazywa się od-ni i ii...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /12 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są głębokie mechanizmy składniowe wypowiedzeń?

  Nowsze ujęcia składni rezygnują z opisu wypowiedzeń opartego na pojęciu części zdania. Analizę składniową wypowiedzenia sprowadzają do wydobycia:

  a)    schematu zdaniowego, tworzonego przez właściwości semantyczno-skład-niowe (konotacyjne) czasownika;

  b)    zależności składniowych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /7 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak tworzy się nowe i rozumie stare wyrazy?

  Oba procesy są w znacznej mierze uregulowane przez to, że w systemie oraz w kompetencji użytkowników znajdują się reguły tworzenia (syntezy) wyrazów i ich rozumienia (analizy). Jeśłi chcielibyśmy nazwać prosty przyrząd, który ma służyć do pastowania podłóg, to mógłby się on nazywać *pastownik...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co kryje się w planie treści wypowiedzeń?

  Plan treści wypowiedzenia obejmuje różnorodne elementy. Wymienialiśmy strukturę predykatowo-argumentową, informacje o czasie, przestrzeni i referencji oraz modalność, a także strukturę tematyczno-rematyczną (szerzej o niej zob. podrozdział 1.7). Nic są to wszystkie treści przekazywane przez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego interesuje nas słowo?

  Nikomu nic udało się dotąd i chyba nic uda się policzyć słów choćby w jednym języku. Dlaczego? Przecież istnieją słowniki, które rejestrują słownictwo. Dwa powody wydają się podstawowe - ogrom ilościowy słownictwa i jego nieustająca zmienność, przejawiająca się m.in. śmiercią słów i ich...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /7 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest tekst?

  Tekst jest znakiem językowym najbardziej złożonym, ale zarazem podstawowym w komunikacji międzyludzkiej. Porozumiewamy się za pomocą tekstów. Wszystkie inne główne jednostki językowe od głoski poprzez tnorfem, słowo i zdanie stanowią budulec tekstu. Wyodrębniamy je z tekstu i poddajemy analizie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /10 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak znaczą słowa?

  Pytanie o istotę znaczenia znaków językowych jest wielce kłopotliwe dla lingwistów. Przez długie lata badania semantyczne wyłączano z językoznawstwa, a j dziś wielu językoznawców rezygnuje z definiowania znaczenia - przyjmuje znaczenie jako pojęcie niedefiniowalne i stara się jedynie opisywać...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 581

  praca w formacie txt

Do góry