Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jak zbudowane jest mózgowie człowieka?

  Najniżej położoną częścią mózgowia jest rdzeń przedłużony, który ku dołowi przechodzi płynnie w rdzeń kręgowy, u ku górze w most. Na grzbietowej jego części (jak również na górnej części mostu) znajduje się przestrzeń zwana komorą IV, od dołu łącząca się z kanałem środkowym rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób powstaje i jak jest przekazywany impuls nerwowy?

  Cechami czynnościowymi neuronów są pobudliwość i przewodnictwo. umożliwiające im spełnianie zasadniczej funkcji, jaką jest przekazywanie informacji zakodowanych w postaci impulsów nerwowych. W neuronie pozostającym w stanie spoczynku wewnętrzna powierzchnia błony komórkowej (neurylemmy) ma ładunek...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wchodzi w skład półkul mózgowych?

  Półkule mózgowe oddziela od siebie sięgająca w głąb aż do ciała modze-lowatego szczelina podłużna mózgu. Powierzchnię półkul pokrywa warstwa istoty szarej, zwana płaszczem lub kora mózgu. Jest ona u człowieka szczególnie rozwinięta i pokrywa większość pozostałych struktur mózgowych. Tworzy ją...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe podziały układa nerwowego?

  Układ nerwowy człowieka pod względem anatomicznym dzielimy na o b w o d o w y i central n y. W obrębie centralnego, inaczej ośrodkowego układu nerwowego (OUN/CUN) wyróżniamy mózgowie oraz r d z e ń kręg o w y (patrz dalej). Układ nerwowy obwodowy utworzony jest przez zwoje i n e rw y. Tworzy on jakby...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest twór siatkowaty?

  Twór siatkowaty zwany przez nieanatomów układem siatkowatym lub retikularnym, rozciąga się w pniu mózgu od międzymózgowia do rdzenia przedłużonego, a następnie przechodzi w twór siatkowaty rdzenia kręgowego. Nazwę za wdzięcz* swoistej budow ie są to bowiem skupienia, składające się /. olbrzymiej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowany jest obwodowy układ nerwowy?

  Obwodowy układ nerwowy utworzony jest przez zwoje i nerwy. Zwoje są skupiskami ciał komórek nerwowych, nerw y zaś to wiązki setek, a nawet tysięcy aksonów otoczonych tkanką łączną. Strukturę nerwu można porównać do budowy kabla telefonicznego. Pojedyncze aksony odpowiadają pojedynczym drutom...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie znajdują się i jaką rolę pełnią nerwy czaszkowe?

  W obrębie rdzenia przedłużonego, mostu i śródmózgowia rozmieszczone są jądra nerwów czaszkowych. Nerwy czaszkowe są bezpośrednio połączone z mózgowiem (w odróżnieniu od pozostałych nerwów, łączących się anatomicznie z rdzeniem kręgowym). Miejsca połączenia nerwów czaszkowych z pniem mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /8 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowany jest i jakie funkcje pełni rdzeń kręgowy?

  Rdzeń kręgowy u człowieka jest owalnym walcem, ciągnącym się od rdzenia przedłużonego aż do wysokości drugiego kręgu lędźwiowego. Przekrój poprzeczny przez rdzeń ukazuje wąski kanał środkowy, otoczony warstwą istoty szarej uformowanej na kształt litery H. Jej część pozioma łączy obie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można opisać znaczenie słów?

  Opisujemy znaczenie słów w życiu codziennym, gdy wyjaśniamy je komuś, kto pyta: co znaczy słowo okaryna (tyczka. kliknąć itd.), lub sami pytamy innych. Sięgamy też do słowników, gdzie spotykamy definicje znaczeń. O sposobach ich tworzenia pisze się z reguły we wstępach do słowników, por. W...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co znaczą morfemy i jak zmieniają swoje oblicze?

  Wiemy już. że fonemy nie posiadają znaczenia, są jednostkami planu wyrażania. ich rola polega na „nadawaniu ciała” znakom (morfemom, wyrazom itd.) oraz na odróżnianiu znaczeń wyrazów, Morfcm jest najmniejszą znakową jednostką języka. tj. posiada plan wyrażania (fonetyczną substancję i fonemową...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 706

  praca w formacie txt

Do góry