Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jaką rolę odgrywa układ pozapiramidowy i co wchodzi w jego skład?

  Nazwa układu pozap i ram ido wego bywa używana w różnym znaczeniu. Dawniej zaliczano do niego wszystkie zaangażowane w motorykę struktury mózgowe i rdzenia kręgowego, z wyjątkiem ośrodków i dróg piramidowyeh. Obecnie nazwy tej używa się przeważnie w odniesieniu do określonej grupy ośrodków...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę pełni móżdżek?

  Móżdżek poprzez szereg sieci neuronalnych, działających na zasadzie sprzężeń zwrotnych, wpływa na prawidłowy przebieg czynności ruchowych. Działa on koordynująco na ruchy dowolne, uwzględniając siłę grawitacji oraz bezwładność tułowia i kończyn.

  Przez regulację napięcia grup mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest obwodowy neuron ruchowy?

  Obwodowy neuron ruchowy stanowią komórki rogów przednich rdzenia kręgowego i ugrupowania komórek w pniu mózgu, będące jądrami ruchowych nerwów czaszkowych. Stanowią one wspólną drogę końcową dla wszystkich pobudzeń ruchowych, powstających w ośrodkowym układzie nerwowym (Jakimowicz 1987)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przedstawiają się poglądy na temat asymetrii w funkcjonowaniu półkul mózgowych?

  Teza o asymetrycznej roli półkul mózgowych w kierowaniu zachowaniem człowieka została sformułowana w XIX w. na podstawie obserwacji zaburzeń mowy u pacjentów z uszkodzeniem lewej półkuli. W owym czasie asymetrię pół kulową wiązano niemal wyłącznie z funkcjami językowymi. Ponieważ odgrywają one...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są neuroanatomiczne podstawy funkcjonowania układu ruchu?

  Czynności ruchowe, w tym czynności związane z mową, wymagają współdziałania wielu układów anatomiczno-funkcjonalnych. Każdy ruch jest wynikiem bodźców, dopływających do mięśni z komórek jąder ruchowych nerwów czaszkowych lub z komórek ruchowych rogów przednich rdzenia kręgowego (motoneuronów)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przedstawia się zewnętrzna struktura półkul mózgowych (mózgu)?

  Każda półkula ma trzy powierzchnie. P o w i e r z e h n i a p i z y ś r o d k o -w a jest zwrócona do półkuli przeciwległej. Wypukła p o w i c r z c h n i a g ó r -no-boczna przylega poprzez opony do sklepienia czaszki. P o w i e r z e h • n i a doi n a spoczywa na podstawie czaszki i na móżdżku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /5 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wygląda lokalizacja poszczególnych funkcji w korze mózgowej?

  Na temat lokalizacji funkcji wj korze mózgu przez pewien czas ścierały się dwa przeciwstawne poglądy. Jeden postulował ścisłą lokalizację określonych czynności ustroju lub kategorii funkcji psychicznych. Przeciwny pogląd zakładał, że cała kora mózgowa jest równoważna czynnościowo. Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /11 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę pełnią i gdzie się znajdują właściwe pola kojarzeniowe (asocjacyjne)?

  Poza polami projekcyjnymi oraz polami gnostycznymi przeważające obszary kory mózgu człowieka nic mają ściśle sprecyzowanej funkcji. Okolice te noszą nazwę pól kojarzeniowych, czyli asocjacyjnych (Traczyk 1989). Niektórzy autorzy terminu „kojarzeniowy" używają do określenia pól gnostycznych, okolice...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe podziały mózgowia?

  Mózgowie dzielimy według kryteriów rozwojowych lub czynnościowych.

  •    Według kryteriów rozwojowych (podział ontogenetyczny) rozróżniamy jego pięć zasadniczych części:

  rdzeniomózgowie, w którego skład wchodzi rdzeń przedłużony,

  -    tyłom ó z g o w i e wtór n e, które tworzą most i móżdżek,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowana jest podstawowa jednostka strukturalna układu nerwowego?

  Podstawową jednostką strukturalną układu nerwowego jest neuron, czyli komórka nerwowa. Neurony różnią się bardzo kształtami i rozmiarami, ale większość ma te same elementy budowy.

  Są to: ciało komórk i nerwowej (ciało neuronu), od którego odchodzą dwa rodzaje wypustek, liczne d e n d r y t y i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 124

  praca w formacie txt

Do góry