Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jakie narządy biorą udział w wytwarzaniu głosu?

  Wytwarzanie głosu i mowy wymaga ścisłego współdziałania ze sobą wielu narządów, które z foniatrycznego punktu widzenia można podzielić nu struktury:

  1.    wytwarzające niezbędny dla fonacji strumień powietrza wydychanego -płuca, oskrzela, tchawica,

  2.    wzniecające ton podstawowy - krtań,

  3...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie i jak powstaje niezbędny do wytworzenia głosu strumień powietrza wydychanego?

  Szkielet klatki piersiowej utworzony jest z ż c b e r, które przyczepiają się w jej części tylnej do kręgosłup a, a z przodu do m ostka (ostatnie dwie dolne pary żeber kończą się w tkance mięśniowej).

  Żebra są ustawione skośnie i zwrócone ku dołowi, idąc od przyczepu w części tylnej ku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Które struktury centralnego układu nerwowego biorą udział w czynnościach mowy?

  Dzięki zgromadzonym m.in. nowoczesnymi technikami neuroobrazowania informacjom, w poglądach na mechanizmy mowy - podobnie jak w odniesieniu do innych czynności mózgu przeważają obecnie teorie kompromisowe, oparte na koncepcjach umiarkowanego lokalizacjonizmu.

  Uwzględniają one związek poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przedstawia się budowa krtani?

  Krtań jest narządem położonym w środkowej i przedniej części szyi. Ma ona kształt trójściennej piramidy, której podstawa jest skierowana ku górze, a wierzchołek nieco ścięty i zaokrąglony ku dołowi. U góry otwór g ó r n y k r t a -n i, zwany wejście m <1 o krtani, wiedzie do gardła, u dołu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /7 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie obszary lewej półkuli mózgu kierują czynnościami mowy?

  Struklury lewej półkuli mózgu kierujące czynnościami mowy są następujące:

  1.    Tylna część zakrętu czołowego środkowego i dolnego, czyli okolice odpowiadające ośrodkowi Broca (ośrodek mchowy mowy, pole *14 wg Brodmanna). Jest ona niezbędna do łączenia głosek w wyrazy i w zdania oraz do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę w czynnościach mowy pełni prawa półkula?

  Wiele dowodów klinicznych wskazuje na to, że prawa półkula odgrywa bardzo ważną rolę w procesach mowy, zapewniając właściwy wyraz emocjonalny przekazywanych treści. Znanym symptomem uszkodzenia prawej półkuli jest tzw. a prozodia.

  Pacjenci z tym zaburzeniem mówią w sposób monotonny, a w ich mowie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są neuroanatomiczne podstawy funkcjonowania układu czucia?

  Układ czuciowy zapewnia organizmowi stały dopływ informacji ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Informacje te ukierunkowują i bezustannie modelują zachowanie jednostki.

  W zależności od pochodzenia i miejsca działaniu bodźca Sherrington podzielił czucie na: ckstcroreccptywne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Które analizatory pełnią najważniejszą rolę w czynnościach mowy?

  Podstawowe znaczenie dla czynności mowy ma działanie analizatora słuchowego. Receptorem słuchu jest zlokalizowany w uchu wewnętrznym ślimak wraz z narządami pomocniczymi, znajdującymi się w uchu środkowym i zewnętrznym (Solomor i in. 1996). Przetwarzane w impuls nerwowy bodźce słuchowe opuszczają...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwijały się poglądy oraz metodologia badań nad mózgowymi mechanizmami mowy?

  Już lekarzom starożytnym znane było występowanie zaburzeń mowy, gdy niedowład obejmował kończyny prawe, oraz niewystępowanie tych zaburzeń w przypadku niedowładu lewostronnego. Obserwacja ta dowodziła, że u większości ludzi czynnością mowy kieruje lewa półkula mózgowia. Dokładne badania nad...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak jest zbudowany i jaką rolę pełni układ piramidowy?

  Uszkodzenie elementów układu piramidowego (dróg piramidowych, drogi ruchu dowolnego) powoduje ograniczenie lub zniesienie ruchów świadomych (dowolnych). Inną cechą lego układu jest to, 22 wykształca się 011 stosunkowo późno w przebiegu rozwoju osobniczego. W dziesiątym miesiącu życia, a więc w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 834

  praca w formacie txt

Do góry