Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jak zbudowana jest jama ustna?

  J a m a ustna stanowi wstępny odcinek przewodu pokarmowego; jest miejscem wytwarzania mowy artykułowanej oraz częścią układu oddechowego. Otwiera się ona od przodu szparą ust, a ku tyłowi przechodzi w otwór łączący ją z gardłem, zwany c i c ś n i ą gardzieli. Granice jamy ustnej stanowią: od...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest zasada działania narządu słuchu człowieka?

  Fale dźwiękowe zdążają do ucha zewnętrznego drogą powietrzną i kostną. Drogą powietrzną, określaną jako przewodnictwo powietrzne, dźwięk przenosi się przez małżowinę uszną, przewód słuchowy zewnętrzny, ucho środkowe oraz płyny ucha wewnętrznego i dociera do narządu spiralnego w uchu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przedstawia się rozwój i budowa uzębienia człowieka?

  Na granicy przedsionka jamy ustnej właściwej znajdują się dwa szeregi zębów. Szereg górny tkwi w wyrostkach zębodołowycli obu szczęk, dolny w części zębodolowej żuchwy (Bochenek, Reicher 1992).

  W chwili urodzenia człowiek jest bezzębny; dopiero pud koniec szóstego miesiąca życia nad dziąsła...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowane jest podniebienie?

  Ścianę górną jamy ustnej, oddzielającą ją od jamy nosowej, stanowi wyścielone błoną śluzową podniebienie. Składa się ono z odcinka przedniego, mającego podstawę kostną - podniebienia twardego (część kości szczękowej), oraz z odcinka tylnego, będącego fałdem mięśniowym - podniebienia rn...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje ludzki głos?

  Do wytwarzania prawidłowego głosu niezbędne jest współdziałanie następujących elementów:

  1.    podgłośniowego zbiornika powietrza oddechowego, w którym powstaje podmuch o wysokim ciśnieniu,

  2.    sprawnie działającego mechanizmu drgającego, powodującego rytmiczne otwieranie i zamykanie się szpary...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak jest unerwiona krtań i jaką pełni ona rolę?

  Unerwienie krtani pochodzi od nerwu błędnego, który rozgałęzia się, tworząc nerw krtaniowy górny, unerwiający mięsień pierścienno-tarczowy i błonę śluzową jamy krtani do poziomu fałdów głosowych, oraz nerw krtaniowy dolny (wsteczny), unerwiający pozostałe mięśnie krtani i błonę śluzową...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie struktury tworzą narząd słuchu człowieka?

  Narząd słuchu (inaczej n a r z ąd ś I i m a k o w y) człowieka jest anatomicznie ściśle związany z nar z ą d e m r ó w n o w a g i, zwanym również n a rządem p r z c d s i o n k o w y m. Razem tworzą one n a r z ą d p r z e d -sionko wo-śli m a k o w y (dawniej zwany statyczno-słuchowym)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak jest zbudowane gardło?

  Gardło jest wspólnym elementem układu pokarmowego i oddechowego. Przybiera ono kształt cewy mięśniowo-błoniastej, przebiegającej od podstawy czaszki ku dołowi do połączenia na wysokości chrząstki pierścieńiowatej z przełykiem. W zależności od struktury, z jaką łączy się gardło, wyróżniamy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Które struktury podkorowe odgrywają rolę w czynnościach mowy?

  Wśród struktur podkorowych, odgrywających rolę w czynnościach mowy, wyróżnia się:

  •    układ limbiczny,

  •    wzgórze,

  •    niższe ośrodki pnia mózgu.

  Na znaczenie układu limbiczncgo zwraca się uwagę, wskazując na jego rolę w niejęzykowych formach porozumiewania się, takich jak gesty, mimika...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Które z elementów układu nerwowego zaliczane do „obwodowego neuronu ruchowego” biorą udział w czynnościach mowy?

  Generowanie dźwięków mowy wymaga koordynacji wielu funkcji ruchowych, takich jak oddychanie i ruchy krtani, języka oraz innych struktur noso-gardła. Każdy ruch jest wynikiem bodźców, dopływających do mięśni albo z komórek jąder ruchowych nerwów czaszkowych, albo z komórek ruchowych rogów przednich...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 377

  praca w formacie txt

Do góry