Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Czy mózg kobiety i mężczyzny jest zlateralizowany w tym samym stopniu?

  Płeć jest ważnym czynnikiem modyfikującym wzorzec funkcjonalnej organizacji mózgu. Badania z zakresu psychologii społecznej wyraźnie wskazują, źe kobiety i mężczyźni różnią się pod względem wielu cech psychicznych, a także zdolności poznawczych (Geschwind, Galaburda 1987). Wiadomo, że...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy „dzikie dzieci” będą mówić?

  Prawidłowo rozwijające się niemowlę ma potencjalne, biologicznie uwarunkowane możliwości przyswojenia sobie każdego z istniejących na świecic języków. Czynnikami wyzwalającymi rozwój mowy jest dostarczanie wypowiedzi pochodzących z otoczenia oraz zdolność ich odbioru (percepcja). Wszelkie zabiegi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy w lewej półkuli istnieją specyficzne obszary kształtujące procesy językowe?

  Jednostronne ogniskowe uszkodzenia mózgu. Jedną z klasycznych metod klinicznych jest obserwacja zachowania pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu {Linguistic Jisorders... 1993; Leżak 1995; Walsh 2000). Stosowana już w XIX w., kiedy historyczne doniesienia Broca i Wcrnic-kego rzuciły nowe światło na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuropsychologiczne korzenie funkcji mowy w normie i patologii

  We współczesnym społeczeństwie stale wzrasta odsetek dzieci i dorosłych przejawiających rozmaite zaburzenia językowego porozumiewania się. Powoduje to zainteresowanie neurobiologicznym podłożem tych procesów, z czym łączone są nadzieje na tworzenie nowatorskich metod terapii, mogących szybko...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy prawa i lewa półkula mózgu wykazują odmienną budowę?

  Choć na pierwszy rzut oka obie półkule mózgu wydają się podobne, to jednak dokładniejsze analizy morfologiczne pozwalają zaobserwować szereg istotnych różnic (rys. 3.1; np. Hellige 1993; laccino 1993). Na pierwszym miejscu należy lii wymienić strukturę zwan^phmun temporale, która znajduje się w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy u danej osoby można określić półkulę kształtującą czynność mowy?

  W przypadku wielu pacjentów, zwłaszcza tych przygotowywanych do zabiegu neurochirurgicznego, istotne jest ustalenie, w której półkuli reprezentowane są funkcje językowe. Pozwala to określić tzw. próba amytalowa, opracowana w latach czterdziestych XX w. przez japońskiego uczonego Wada. Polega ona na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy posiadamy półkulę dominującą i podporządkowaną?

  Opracowanie metody chirurgicznego rozdzielenia prawej i lewej półkuli mózgowej spowodowało prawdziwy przewrót w dotychczasowej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu i uporządkowało wiele poglądów na temat asymetrii półkulowej. Za całokształt badan w tym zakresie amerykański uczony - Roger Speiry - otrzymał w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowane jest ucho zewnętrzne i środkowe?

  Ucho z cwnętr z n e sk łada się z m a ł ż o w i n y u s- z n ej oraz przewodu słuchowego zewnętrznego. Małżowina uszna jest fałdem skórnym wspartym szkieletem chrzęstnym. Przewód słuchowy zewnętrzny składa się z części chrzestnej, która jest bezpośrednim przedłużeniem chrząstki małżowiny...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę spełnia gardło i jak jest unerwione?

  Gdy nos jest niedrożny, jama ustna i gardło stanowią drogę dla powietrza są wtedy odcinkami przewodu oddechowego. W czasie spokojnego oddychania, gdy podniebienie miękkie spoczywa na podstawie języka, całe gardło podobnie jak nos i zatoki przynosowe służy do ogrzewania i na wilgotnienia oraz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowane jest ucho wewnętrzne?

  Ucho wewnętrzne stanowi system połączonych kanałów i woreczków, wspólnie zwanych błędnikiem. Składa się on z błędnika kostnego, w którym mieści się część błoniasta błędnik błoniasty. Wyróżniamy w nim części związane z narządem równowagi woreczek, lagiewkę i kanały półkoliste oraz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 234

  praca w formacie txt

Do góry