Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Czy neurolingwistyka juko neuronauka ma coś wspólnego Z programowaniem neurolingwistycznym?

  Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: bardzo mało. W zasadzie jest to zbieżność nazw, wynikająca z faktu, że programowanie neurolingwistyczne (ang. neurolinguistic programming, czyli NLP) jako swoisty program samopomocy psychologicznej tworzyła w latach siedemdziesiątych zeszłego stulecia grupa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzielimy funkcje w procesach wykonawczych?

  Poruszone tutaj zagadnienia są bardzo złożone i trudno w pełni omówić je w ramach niniejszego rozdziału. Dla aktualnych celów podsumujmy to, co do tej pory ustalono.

  Akt mowy realizuje się mniej więcej w sposób, który zaprezentujemy poniżej A więc powstają:

  - intencja wypowiadania się. umysłowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /6 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy jąkanie wiąże się z nietypową asymetrią półkulową?

  Jak wykazano w poprzednich podrozdziałach, człowiek rodzi się z półkulami mózgowymi ukształtowanymi funkcjonalnie, jednak stopień lateralizacji mózgu może zmieniać się w zależności od specyficznych warunków ontogenezy.

  Hipoteza o zaburzonym wzorcu lateralizacji funkcji u osób jąkających się ma...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /10 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy w autyzmie występuje specyficzne uszkodzenie mózgu?

  Według klasyfikacji przyjętej przez American Psychiatrie Association (Diagnostic andStatistical Manuał od Disorders... 1994), auty z. m to rzadko występujące (4-5 przypadków na każde 10 000 narodzonych dzieci) zaburzenie rozwoju, które definiowane jest na podstawie obserwacji zachowania dziecka. Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /13 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest neurolingwistyka?

  Po starannym przeczytaniu rozdziałów niniejszego podręcznika dotyczących podstaw językoznawstwa oraz ośrodkowego układu nerwowego (czyli neurologii) rodzi się oczywiste, a zarazem bardzo trudne pytanie: jak nasz mózg, opisany przez dra Kozołuba, jest w stanie stworzyć struktury i funkcje językowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /7 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy „okresy krytyczne” występują także w nauce języka obcego?

  W ostatnich latach teza o „okresie krytycznym" wydaje się szczególnie atrakcyjna w odniesieniu do nauki języka obcego. Na całym świccic wicie dzieci i dorosłych z różnych powodów żyje poza swym krajem ojczystym, co wiąże się z koniecznością nauki nowego języka. Zgodnie ze wspomnianą tu tezą...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy język migowy to także język?

  Pytanie o to, czy język migowy - stanowiący podstawowy sposób komunikowania się ludzi głuchych - ma podobną bazę biologiczną jak język oralny, intrygowało ludzi od zawsze. Odpowiedź na nie łączy się z rozstrzygnięciem szerszego zagadnienia: czy komunikacja językowa jest specyficznie związana z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /14 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można badać asymetrię funkcjonalną w nieuszkodzonym mózgu?

  Wiele ważnych danych na temat funkcjonalnej asymetrii mózgu pochodzi z badań Judzi zdrowych, niewykazujących uszkodzenia mózgu. Aby móc prowadzić eksperymenty w sposób nieinwazyjny, całkowicie bezpieczny dla osoby badanej, opracowano specjalne techniki laboratoryjne (Springer. Dcutsch 1989; Hellige 1993;...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega asymetria funkcjonalna?

  Wyniki badań klinicznych i eksperymentalnych potwierdzają tezę o funkcjonalnej specjalizacji półkul mózgowych (rys. 3.8; patrz również Springer, Dcutsch 1989; Hclligc 1993; laccino 1993; Budohoska, Grabowska 1994). Jak już wspomniano, uszkodzenia niektórych rejonów lewej półkuli prowadzą do zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /10 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy leworęczni wykazują nietypowy wzorzec asymetrii pólkulowej?

  Międzykulturowe analizy porównawcze prowadzone w różnych krajach wykazały, że praworęczni stanowią ogromną większość - ok. 90% populacji ludzi na świecie. Dom.nacja prawej ręki w zakresie wykonywania podstawowych czynności przejawiała się już w czasach prehistorycznych, na co wskazują...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /5 390

  praca w formacie txt

Do góry