Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jaka jest specyfika pracy neurolingwisty?

  Jak wspomniano wyżej, specyfika pracy teoretycznej i praktycznej neuroling-wisty wymaga nic tylko wiedzy i umiejętności z zakresu lingwistyki, ale również znajomości podstawowych informacji w specjalnościach medycznych (przede wszystkim podstaw w zakresie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /8 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy istnieje związek pomiędzy procesami a „ośrodkami” zlokalizowanymi w konkretnych miejscach w mózgu?

  Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętej teorii funkcji mózgu. Lokalizacjonista, który twierdzi, że poszczególne funkcje znajdują się w poszczególnych miejscach czy ośrodkach mózgu, odpowie: tak (Damasio 1999). Przyjmując wyżej opisany podział procesów na decyzyjne, interfejsowe i rozdzielcze...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /4 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są elementy sieci neuronowej?

  W ramach wiarygodnej teorii pracy mózgu prowadzącej do obserwowalnego zachowania, jakim jest mowa, należy uwzględnić trzy aspekty wyuczonego zachowania:

  -    jakie są komponenty organizowania ruchów narządu mowy i jak można jc połączyć, aby tworzyć praktycznie nieograniczoną liczbę możliwych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega istota mikrogenetycznej teorii Browna?

  W ostatnich łatach rozwinęła się mikrogenctyczna teoria funkcji mózgu, opracowana przez wybitnego neurologa amerykańskiego Browna (1988, 2002). Zdaniem autora niniejszego tekstu, teoria ta choć niełatwa w zrozumieniu zawiera w sobie potencjał do rozwiązania wielu podstawowych problemów zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak aktywizuje się sieć neuronowa?

  Węzły aktywizują się według zasady binarnej, czyli „wszystko albo nic”. Aktywizacja jest stanem samoutrzymującym się, czyli trwa przez mierzalny, specyficzny okres, bez względu na stan pierwotnie powodującego aktywację źródła. Węzły aktywizują się poprzez swoisty mechanizm aktywizujący, a stan...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czyni polega istota terapii neurolingwistycznej, neuropsychologicznej i logopedycznej opartej na mikrogenetycznej teorii Browna?

  Model ten jest niezwykle fascynujący i warto zastanawiać się nad tym, jak można by go sprawdzać w praktyce klinicznej (por. Pąchalska. MaeQueen 2001). Ma jednak tę wadę, że jest oporny wobec metod ilościowych, a zarazem mniej dydaktyczny niż stosowane modele lokalizacyjne czy cybernetyczne. Nie od...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest priming?

  Jak stwierdzamy w innej publikacji (Pąchalska, Talar, MacQucen 2002), uaktywniony węzeł automatycznie wysyła silne, ciągłe sygnały do wszystkich innych węzłów, z którymi jest on połączony, przygotowując je do ewentualnej aktywizacji. Jest to tzw. uprzedzanie (ang. priming). W przeciwieństwie do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /20 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumieć pojęcie rozwój psychoruchowy?

  Pojęcie rozwoju psychoruchowego ma podstawowe znaczenie w psychologii dziecka. Wskazuje, ¿e rozwój psychiki dziecka odbywa sic nic tylko w obszarze procesów poznawczych (orientacyjnych i intelektualnych), ale i wykonawczych. Pozostają one w ścisłym związku, dlatego zalicza się je do wspólnej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak odbywa się sterowanie zachowaniem w mózgu?

  Może się wydawać dziwne, że ncurolingwista, pisząc rozdział o neuronowych podstawach mechanizmów językowych przeznaczony dla logopedów, poświęca tyle miejsca ruchowi. Autor robi to jednak celowo, ponieważ:

  1.    należy pamiętać, że ruchy aparatu artykulacyjnego nie mogą się odbywać bez ruchów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /13 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy wszystkie wyuczone procesy w sieci przebiegają jednakowo szybko?

  Wykonywanie czynności mowy w mózgu wymaga „oprogramowania”, czyli innymi słowy współpracy dwóch rodzajów procesów nerwowych, które we współczesnej neurołingwistycc zostały nazwane procesami wolnymi i szybkimi. Procesy wolne rozwijają się na ogół w obszarze świadomości, gdzie na podstawie dostępnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /7 700

  praca w formacie txt

Do góry