Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Co jest istotą dysartrii i anartrii występujących u ludzi dorosłych?

  Terminem dysartria (łac. dysarthria; w literaturze medycznej: dyzartria) określa się:

  •    zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy Wskutek uszkodzeń o różnym stopniu i rozległości powstają zakłócenia w napięciu mięśni biorących udział w akcie mowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak prowadzi się terapię zaburzeń pisania i czytania?

  W procesie terapii funkcji pisania sprawą pierwszoplanową, którą musimy ustalić jest to. czy chory będzie posługiwać się prawą czy lewą ręką, tj. czy stopień niedowładu prawej ręki pozwala na posłużenie się nią w pisaniu. Jeżeli ruchy prawej ręki są względnie zachowane, należy je...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się dysartrię według kryterium przyczynowego?

  Istnieje kilka przyczyn dysartrii, które jednocześnie slanowią podstawę jej rozróżnienia. Na podstawie kryterium przyczynowego powstała zarówno klasyfikacja M. Sovaka (1978). jak i I. Styczek (1980). Autorzy ci wyróżniają następujące rodzaje dysartrii:

  •    dysartrię korową powstałą w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są metody terapii chorego z afazją całkowitą?

  W praktyce klinicznej występują (i to nawel stosunkowo częslo) przypadki tak głębokich zaburzeń mowy, że obejmują one praklycznie wszyslkie części składowe mowy (rozumienie, mówienie, w tym powtarzanie, nazywanie oraz pisanie i czytanie). Niemożliwe jcsl wtedy jakiekolwiek językowe porozumiewanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /16 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ćwiczenia stosuje się w przypadku apraksji mowy?

  Apraksja mowy stanowi zaburzenie na pograniczu afazji nieplynncj i dyzar-trii: chory ma wyobrażenie dohrze zbudowanej wypowiedzi, ale nie jest w stanie jej zrealizować. Mowa jest raczej płynna, bez ccch czysto motorycznych trudności o łypie dyzarlrii, jednak pełna przejęzyczeń i cechowana...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny dysartrii u dorosłych?

  Dysartria jest zaburzeniem mowy wynikającym z uszkodzenia ośrodków ruchowych kory, dróg piramidowych (korowo-jądrowych), układu pozapiramidowego, móżdżku, «i lakże obwodowego neuronu ruchowego. Anatomicznie może być spowodowana uszkodzeniem w obrębie mózgu, pnia mózgu, móżdżku, nerwów obwodowych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co zrobić, gdy pomimo prowadzonej terapii chory z afazją nadal nie potrafi mówić?

  Kiedy nie przynoszą efektów żadne metody terapii chorych z afazją, wtedy można wprowadzić zastępcze (sztuczne) systemy językowe, opracowane jako oddzielne systemy umożliwiające terapię i porozumiewanie się takich osób.

  Jedną z pierwszych prób w tym zakresie było wprowadzenie przez Premacka...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można zaoferować pacjentowi, który nie potrafi budować zdania?

  Jeżeli chory jest zdolny do mówienia, jednak jego wypowiedzi są „skąpe" i bez „napędu”, czyli - mówiąc innymi słowy nie potrafi on budować zdania, stosuje się program stymulowania umiejętności syntaktycznych,

  Teoretyczne podstawy stosowania tego programu stanowi opis dwu rodzajów zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy chorzy z afazją mogą skorzystać z terapii grupowej?

  Dla wiciu chorych z afazją terapia grupowa jest bardzo przydatną metodą rehabilitacji pod warunkiem jednak, żc będziemy przestrzegać prawdziwego znaczenia tego terminu. Nic chodzi lu o prowadzenie zwykłej terapii afazji z kilku pacjentami jednocześnie lub „taśmowo". Terapia grupowa ma swoją...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /9 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwijać słownik pacjenta z zaburzeniami nazywania?

  Pacjenci, którzy mają zaburzenia nazywania, zwane też anomią. przejawiają trudności w kojarzeniu postrzeganych zjawisk (przedmiotów, czynności, cech przedmiotów itp.) z ich nazwami (rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami itp.). Celem terapii jest rozwijanie zasobu słów. czyli słownika. Do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /8 023

  praca w formacie txt

Do góry