Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jak budować kontakt z pacjentem z dysartrią?

  Nawiązanie i rozwijanie kontaktu między pacjentem a terapeutą jest podstawowym warunkiem skuteczności terapii, z czego nic zdają sobie sprawy logopedzi, dla których najważniejsze są metody, techniki i interwencje. Tymczasem są one jedynie pretekstem do podtrzymania specyficznej więzi i współpracy z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak określić profil dysartrii?

  Należy ustalić nic tylko rodzaj dysartrii, ale i profil towarzyszących jej dysfunkcji motorycznych i komunikacyjnych. Służy do tego test dysartrii, opracowany przez Z. Tarkowskiego, I. Gałkowską i B. Tomik. Test ten składa się z 5 następujących podtestósv:

  -    Podstest I: Komunikacja słowna. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Po co i jak zawierać kontrakt terapeutyczny?

  Kontrakt terapeutyczny jesl to umowa między terapeutą a pacjentem lub jego opiekunem. Jesl to szczególne zobowiązanie obu stron do przestrzegania zasad terapii, które są ściśle określone. Poprawnie zawarty kontrakt określa wzajemne oczekiwania pacjenta i terapeuty oraz precyzuje relacje między nimi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest motywacja do rozpoczęcia terapii osób z dysartrią?

  Motywacje dorosłego pacjcnta do rozpoczęcia terapii logopedycznej bywają różne. Rzadko jest nią pragnienie poprawy własnego funkcjonowania językowego i społecznego. Najczęściej pacjent podejmuje terapię w wyniku:

  presji rodziny, współmałżonka, przełożonego,

  przymusu instytucjonalnego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się dysartrię według kryterium objawowego?

  Najważniejszym objawem zaburzeń dysarirycznych są zaburzenia artykulacji, przy czym samogłoski są lepiej realizowane niż spółgłoski. W zależności od tego czy przeważa niedowład warg, czy podniebienia, na plan pierwszy wysuwają się trudności w tworzeniu albo spółgłosek wargowych {/). p, u\ /)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /9 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak prowadzić trening terapeutyczny?

  Nie ma treningu bez trenera. Logopeda w roli trenera powinien być: aktywny, stanowczy, konsekwentny, wymagający, sumienny, odpowiedzialny, empa-lyczny, analityczny, Wymienione ccchy nic są wzajemnie sprzeczne, lecz uzupełniają się. Można być aktywnym analitykiem, który analizuje sytuację i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy poszczególnych rodzajów dysartrii, kategoryzowanej w zależności od poziomu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego?

  Pojęcie dysartrin oznacza wicie objawów, klórc w zależności od poziomu uszkodzenia wykształciły się w odrębne syndromy. Przy wszystkich typach dysaririi obserwuje się zaburzenia napięcia mięśniowego.

  Napięcie mięśniowe może być zbyt duże co określane jest mianem hipertoni. Hipertonia występuje...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /9 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można pomóc choremu z afazją, który pomimo postępu w terapii mowy w dalszym ciągu nie może porozumiewać się z otoczeniem?

  Stwierdzenie, że chory z afazją ekspresyjną (motoryczną, kodującą, niepłynną) ma wypowiedź w głowie (tzw mowa wewnętrzna), której wszakże nic potrafi realizować (w' przeciwieństwie do chorego z afazją płynną, który potrafi się wypowiadać, ale Ircści są zaburzone) nie dotyczy najwyższych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /6 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z jakich pomocy terapeutycznych może skorzystać logopeda?

  Wielu klinicystów, którzy prowadzą terapię chorych z afazją nigdy nic przestaje się uczyć. Nowe informacje i doświadczenia mają bowiem znaczący wpływ na jakość świadczonych usług. Również chorzy z afazją. dzięki postępom medycyny żyją znacznie dłużej i lalami korzystają z usług...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można odbudować zdolność abstrakcyjnego myślenia chorego?

  Wielu pacjentów z afazją ma trudności z komunikacją na poziomie formułowania pojęć, bez względu na wybrany kanał komunikacji. Pomimo postępów uzyskanych w trakcie intensywnego leczenia, pacjent może nic odnosić sukcesu w rzeczywistych sytuacjach społecznych, co często określamy jako zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 663

  praca w formacie txt

Do góry