Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Co jest istotą zaburzeń dysartrycznych u dzieci?

  Zaburzenia dysartryczne u dzieci to kompleks dysfunkcji, wynikający z nieprawidłowej pracy mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyj-nych. Przyczyną zaburzeń funkcjonowania aparatu mchowego są uszkodzenia odpowiednich struktur ośrodkowego układu nerwowego. Uszkodzenia tc mogą być zlokalizowane...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /7 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin dyslalia?

  Termin dyslalia (z grcc. dys - ‘zaburzenie’; lalia - ‘mowa’) to ogólne pojęcie stosowane przy określaniu różnych postaci wad wymowy. Wywodzi się z fonia-trii i najczęściej stosowany jest w klasyfikacjach zaburzeń mowy. Mimo że po raz pierwszy został on użyty już w 1827 r., nadal jest nośnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /11 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na co zwraca się uwagę w opisach zaburzeń dysartrycznych u dzieci?

  Mowa z fizjologicznego punktu widzenia jest procesem ruchowym, którego przebieg zależy od sprawnie działających ośrodków motorycznych w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli od układu piramidowego, pozapiramidowego i móżdżkowego. W zależności od tego, które struktury nerwowe zostały uszkodzone...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /12 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od jakich czynników zależy obraz kliniczny afazji dziecięcej?

  Zdaniem A. Herzyk (1993, 58, 72), skomplikowany obraz kliniczny afazji dziecięcej, na który składają się czynniki rozwojowe, długotrwałe działanie mechanizmów adaptacyjnych, wtórne zaburzenia innych niż mowa czynności, sprawia trudności w wyodrębnieniu pierwotnych objawów alatycznych i odróżniania...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /6 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakim zespołom i jednostkom chorobowym u dzieci mogą towarzyszyć zaburzenia dysartryczne?

  Zdaniem A. M. Clarke’a (1971), duże zaburzenia artykulacji charakterystyczne dla dysartrii mogą występować nie tylko przy poważnych objawach neurologicznych; dysartria może też towarzyszyć zupełnie minimalnym zaburzeniom ruchowym lub występować jako izolowane zjawisko (bez żadnych innych objawów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /22 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co charakteryzuje rozwojową afazję, dysfazję dziecięcą?

  Z dwóch postaci afazji dziecięcej, rozwojowej i nabytej, niewątpliwie pierwsza z nich przysparza więcej problemów w postępowaniu diagnostycznym. Z tego też względu szczegółowiej przeanalizujmy to zaburzenie.

  Zdaniem I. Styczek (1980), alalia (czyli afazja, dysfazja rozwojowa) stanowi opóźnienie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /4 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak według kryterium objawowego dzieli się dysartrię u dzieci?

  Różne postacie zaburzeń dysartrycznych u dzieci z jednej strony zależą od miejsca porażenia, z drugiej zaś nie mają one tak wyraźnych objawów, jak w przypadku mowy, która już jest ukształtowana.

  Przy wszystkich typach dysartrii obserwuje się zaburzenia napięcia mięśniowego. Napięcie mięśniowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /9 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy rozwojowej afazji, dysfazji dziecięcej?

  Pomimo występujących różnic terminologicznych i braku dokładnego określenia przyczyn afazji rozwojowej, istnieje powszechna zgodność co do objawów tego zjawiska. Wśród polskich badaczy autorką o największym wkładzie w naświetlenie tego problemu jest Z. Kordyl. Jej zdaniem (1968, 257), język...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /14 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim stopniu u dzieci z dysartrią zaburzone są podstawowe czynności mowy?

  Oceniając funkcje związane z mową obserwuje się różne nieprawidłowości zarówno w zakresie oddychania, fonacji, jak i artykulacji,

  •    Zaburzenia w oddychaniu występują zarówno w czasie mówienia, jak i w spoczynku. Oddech jest krótki, powierzchowny i odbywa się przez nos. Oddychanie spoczynkowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się różni afazja, dysfazja rozwojowa od całościowych zaburzeń rozwojowych?

  Afazję, zwłaszcza rozwojową typu ekspresyjno-perccpcyjnego, często myli się z autyzmem. Dzieci z tym typem afazji cechuje bowiem opóźnienie rozwoju społecznego. Podobnie jak dzieci autystyczne bezmyślnie naśladują one wypowiedzi, których nic rozumieją, a także przejawiają zawężenie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /8 059

  praca w formacie txt

Do góry