Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest jąkanie?

  Definicji jąkania jest wiele. Istoty tego zaburzenia mowy można wyrazić następującym wzorem:

  J = f(N + R)

  gdzie: ./ jąkanie,

  .'V - niepłynność mówienia,

  R reakcje towarzyszące nicpłynności mówienia.

  A zatem jąkanie jest funkcją nicpłynności mówienia i reakcji jej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest giełkot?

  Giełkot jest mową bezładną, czyli mówieniem „bez ładu i składu”. Jest to zaburzenie niedostatecznie opisane. Już samo jego zdefiniowanie sprawia duże trudności. Za giełkot uważa się:

  bardzo szybkie tempo mówienia (czyli tachylalię), powodujące opuszczanie albo powtarzanie sylab lub słów;

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest niepłynność mówienia?

  Każdy mówca wypowiada się czasem niepłynnic, szczególnie gdy jest zmęczony lub zdenerwowany. Dlatego nieplynność mówienia jest zjawiskiem uniwersalnym. Do podstawowych jej objawów należy:

  powtarzanie głosek (m- m- m- mama), sylab (ma- ma- mama), słów (marnowania), części zdań (mama idzie- mama...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy giełkotu?

  Nie ma jednolitego stanowiska w sprawie symptomatyki giełkotu. co utrudnia jego rozpoznanie (Tarkowski, Smul 1988). Próbę zweryfikowania podstawowych informacji o tym zaburzeniu mowy podjęli K. O. Louis, A. Hinzman i F. M. Mul (1985). Na podstawie literatury opracowali oni listę symptomów giełkotu, która...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie reakcje towarzyszą niepłynności mówienia?

  Niepłynności mówienia, szczególnie patologicznej, towarzyszą reakcjc: fizjologiczne, psychiczne, społeczne.

  Reakcjc fizjologiczne zlokalizowane są w aparacie: oddechowym, np. oddychanie asymetryczne, skrócenie fazy wydechowej, zwiększona liczba oddechów w jednostce czasu;

  fonacyjnym, np. silne zaciskanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny giełkotu?

  Przyczyny giełkotu nie zostały dotąd w pełni wyjaśnione. Przypuszcza się, że mogą one mieć cłiarakter dziedziczny, organiczny, neurotyczny lub wieloczyn-nikowy.

  D. A. Weiss (1964) wskazuje głównie na dziedziczne podłoże giełkotu. Uważa, że takie zaburzenia mowy, jak opóźniony rozwój mowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje jąkania?

  Istnieje kilka podziałów jąkania. Tradycyjnie dzieli się je na: jąkanie kloniczne, gdzie dominują skurcze kloniczne,

  -    jąkanie toniczne, gdzie dominują skurcze toniczne,

  jąkanie kloniczno-toniczne, gdzie występują skurcze mieszane.

  Skurcze kloniczne lub toniczne mogą lokalizować się w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co może być przyczyną kappacyzmu i gammacyzmu?

  Przyczyną owych wad wymowy jest:

  -    niska sprawność ruchowa języka (nieharmonijny rozwój sfery słuchowej i ruchowej),

  -    zła praca języka, zwłaszcza jego tylnej części, wynikająca z ograniczonych możliwości fizjologicznych; zamiast wysklepienia się tylnej części języka i zwarcia z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest zależność między jąkaniem a giełkotem?

  D. A. Weiss jako pierwsza założyła, że giełkot zwykle poprzedził jąkanie  i utrzymuje się w jego wczesnej fazie. Pojawia się ponownie, gdy jąkanie zmniejsza się. Weiss nie wyjaśnia, w jaki sposób giełkot przechodzi w jąkanie, a jąkanie w giełkot.

  Próbę odpowiedzi na to pytanie przedstawili Z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega rozwój jąkania?

  Jąkanie jest zaburzeniem d y n a m i c z n y m, t/n. zmieniającym się w onto-genezie; sytuacyjnym, tzn. występuje w jednych sytuacjach, a nic pojawia się w innych; okresowym, tzn. pojawia się i znika, co dezorientuje otoczenie. Dlatego rozwój jąkania nie jest prostolinijny, lecz przypomina raczej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 759

  praca w formacie txt

Do góry