Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jakie metody psychologiczne wspomagają terapię logopedyczną?

  1. Techniki relaksacyjne

  Pod pojęciem relaksacji rozumie się formę odprężenia, polegającą na rozluźnieniu mięśni i zmniejszeniu aktywności umysłowej do minimum. Slan len może być osiągnięly dzięki izolacji od bodźców środowiskowych (hałasu, światła, wzruszeń itd,), co wymaga ograniczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /7 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakimi zasadami należy się kierować przy prowadzeniu terapii zaburzeń mowy?

  Zasady terapii logopedycznej lo najogólniejsze reguły, których logopeda powinien przestrzegać i którymi powinien się kierować przy planowaniu i prowadzeniu postępowania logopedycznego.

  Zasady te wywodzą się z melodyki terapii pedagogicznej i psychologicznej. Należą do nich:

  1.    Zasada wczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /4 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody medyczne mogą wspomóc terapię logopedyczną?

  1.    Farmakoterapia

  Jest to leczenie chorób środkami chemicznymi pochodzenia roślinnego lub syntetycznymi, inaczej - stosowanie leków, Zasadniczym celem tej terapii jest usunięcie przyczyn choroby. Używa się także leków objawowych, by usunąć lub zmniejszyć nasilenie objawów chorobowych.

  Leki są...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody wyróżnia się w terapii logopedycznej?

  Metoda oznacza systematycznie stosowany sposób pracy z pacjentem, zespół celowych, jasno określonych czynności, realizowanych za pomocą odpowiednio dobranych i uznanych środków, które doprowadzą do rozwiązania danego problemu

  W lerapii logopedycznej wybór metod zawsze jest uwarunkowany rodzajem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co może być istotne w rehabilitacji osób z autyzmem?

  W dziedzinie tak obszernej i złożonej, jaką stanowi proces porozumiewania się osób z autyzmem mamy do czynienia z bardzo wieloma niewiadomymi, co utrudnia postępowanie diagnostyczne i rehabilitację. Wydaje się, że znaczący wkład do lej problematyki wnoszą badania koncentrujące się na mechanizmach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumie się pod pojęciem zaburzeń afektywnych?

  W klasyfikacji ICD 10 nic wyodrębniono osobnej gmpy zaburzeń afektyw-nych u dzieci i młodzieży. Stopień rozpowszechnienia depresji u dzieci nie jesl dokładnie poznany, określany jest on w szerokich granicach 1,5- 10%.

  W psychiatrii dziecięcej uważa się, że rola czynników psychologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia komunikacji związane z zaburzeniami psychicznymi

  Niniejszy podrozdział jest próbą przedstawienia wybranych zagadnień z zakresu działań psychiatrii dziecięcej, zc szczególnym uwzględnieniem zespołów objawowych najczęściej spotykanych w praktyce ambulatoryjnej. Na wstępie zaznaczyć trzeba, że w psychiatrii dziecięcej, tak jak i w innych działach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody stosuje się w leczeniu i psychoterapii zaburzeń psychicznych?

  Terapia tradycyjnie kojarzy się z leczeniem oraz z powroiem osoby chorej do zdrowia. Niezależnie od światopoglądowych dyskusji na lemal tego co jest zdrowiem, co jest normą społeczną, a ca zachowaniem anormalnym i wymagającym korekcji, przyjmijmy, żc celem terapii jest usunięcie cierpienia i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /5 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak porządkuje się zaburzenia psychiczne w klasyfikacji ICD-10?

  Klasyfikacje medyczne ulegają zmianie co kilka lat, można jednak przyjąć, że są reprezentatywne dla aktualnego stanu wiedzy. Podstawowym kryterium klasyfikacji ICD-10 jesl kryterium opisu choroby. Taki podział ma na celu ujednolicenie często zbyt różnorodnego zbioru pojęć psychopatologicznych w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej

  Przez metodykę diagnozy i terapii logopedycznej należy rozumieć zespól określonych zasad i sposobów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z osobami wykazującymi nieprawidłowości w rozwoju mowy lub mającymi trudności z porozumiewaniem się.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt

Do góry