Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy

  Opóźnienie rozwoju mowy (mówienia i rozumienia bądź tylko mówienia lub rozumienia) występuje wówczas, gdy proces kształtowania i rozwoju mowy wc wszystkich bądź w niektórych jej aspektach (fonetycznym, gramatycznym, leksykalnym czy ekspresyjnym) ulega opóźnieniu i przebiega niezgodnie z normą...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie techniki stosuje się w terapii logopedycznej?

  Technika oznacza sposób i biegłość wykonywania jakiejś pracy w określonej dziedzinie; to inaczej metoda szczegółowa.

  W obrębie ogólnych metod wyróżnia się szereg technik (metod szczegółowych), które można przyporządkować którejś z pięciu wyżej wymienionych grup.

  •    Do szczegółowych metod...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przeprowadza się badania uzupełniające?

  a) W literaturze przedmiotu istnieje wiele sposobów badania sprawności aparatu artykulacyjnego. We wszystkich próbach badania praksji mowy powtarzają się określone elementy, tj, badanie motoryki anykulacyjnej (próby sprawności języka i warg). O sprawności artykulacyjnej języka świadczy wykonanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /16 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku opóźnienia rozwoju mowy?

  Schemat badania logopedycznego zakłada określony lok postępowania diagnostycznego, tj. określenie problemu, sformułowanie hipotez i ich weryfikację.

  Dokonuje się tego na podstawie badań wstępnych, specjalistycznych i podstawowych.

  Szczegółowy sclicmat diagnozowania opóźnienia rozwoju mowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody zalicza się do szczegółowych metod logopedycznych?

  1. Ćwiczonia logopedyczne

  Ćwiczenia te z powodzeniem mogą być wykorzystywane nie lylko w terapii logopedycznej, ale także w ramach szeroko rozumianej profilaktyki logopedycznej. Można je również włączać do programów stymulujących rozwój mowy dziecka, u którego stwierdza się opóźnienie tego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /11 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób przeprowadza się badania podstawowe?

  Badania podstawowe to jak wcześniej podano badanie mowy (mówienia i rozumienia), czyli systemowej sprawności językowej, ocena językowej sprawności społecznej, sytuacyjnej i pragmatycznej, a także ocena umiejętności czytania i pisania.

  A. Badanie mowy

  a) Badanie czynności nadawania (syn.: mówienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /12 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody lingwistyczne wykorzystuje się w terapii logopedycznej?

  1. Metoda fonetycznych przekształceń (metoda substytucyjna Seemana wraz z jej różnymi modyfikacjami)

  Jest to metoda niezwykłe ważna i często stosowana w terapii zaburzeń artykulacji. Wykorzysluje ona fonetyczne analogie głosek, czyli podobieństwo pomiędzy głoskami różniącymi się tylko jedną...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich narzędzi, środków i pomocy używa się w diagnozowaniu i terapii logopedycznej?

  Narzędzia badawcze w logopedii to wszelkie próby, skale, testy (wystandaryzowane i nic wystandaryzowane), kwestionariusze, ankiety, programy komputerowe, karty badania itp.

  Obecnie do najbardziej znunych i używanych w praktyce narzędzi diagnostycznych należą:

  a)    do badania artykulacji kwestionariusze...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody pedagogiczne wykorzystuje się w terapii logopedycznej?

  1. Metoda dobrego startu

  Metoda dobrego startu (MDS) została opracowana przez Marlę Bogdanowicz na wzorach francuskiej metody Lc Bon Depart. Od 1967 r, kontynuowana jcsl praca nad rozwijaniem (ej metody; podręcznik opublikowano w 1985 r., kolejne zaś jej modyfikacje powstały w latach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co należy rozumieć przez terapię logopedyczną?

  Terapia logopedyczna (syn. logolcrapia, postępowanie logopedyczne) jest terminem szerszym od pojęć korekta logopedyczna i reedukacja mowy, obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań, ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 187

  praca w formacie txt

Do góry