Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest akcent i jakie pełni funkcje?

  Z lingwistycznego punktu widzenia akcent jest najważniejszą cechą pro-zodyczną języka polskiego, Polega on na wyróżnieniu i uwydatnieniu sylaby (sylab) w wypowiedzeniu za pomocą środków fonicznych: siły (dynamiki), wysokości lonu lub iloczasu, albo też za pomocą kombinacji tych czynników.

  Akcent...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa laryngektomowanych

  Dźwięki mowy powstają dzięki pracy narządu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Jakakolwiek zmiana warunków anatomicznych w obrębie aparatu mowy wpływa na jakość procesu mówienia. Laryngcktomia jest zabiegiem częściowego lub całkowitego usunięcia krtani.

  Najistotniejszą dla mowy częścią...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega terapia osób z dysartrią?

  Terapia jest to umiejętność rozwiązywania problemów w celu osiągnięcia pozytywnych zmian. Zaburzenie mowy jesl trudnością, a nie problemem. Staje się nim dopiero wtedy, gdy stoi na drodze do osiągnięcia określonego cciu. Same ccic terapeutyczne mogą okazać się niezbyt mobilizujące dla pacjenta...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe pytania diagnostyczne dotyczące dysartrii?

  Diagnoza dysarlrii zmierza da udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

  -    Czy obserwowane zaburzenie jest na pewno dysartrią, a nic dyslalią, afazją motoryczną czy jąkaniem?

  Z jakim rodzajem dysarlrii mamy do czynienia?

  -    Jaki jesi profil dysatrii?

  -    Jaki jcsl związek między dysartrią a...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się infantylizm terapeutyczny?

  Kardynalnym błędem jest twierdzenie, że praca logopedyczna z osobą dorosłą ma przebiegać podobnie jak z dzieckiem. Prowadzi to do nagminnej i n -fnntylizacji zajęć, podczas których:

  - traktuje się dorosłego jak dziecko i lo niezbyt rozgarnięte.

  korzysta się z pomocy dydaktycznych przeznaczonych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest istota dysartrii?

  Dysartria jest zaburzeniem oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnym wynikającym z uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających aparat mówienia (Dysartria 1999). Jej istotę stanowią:

  -    dysfunkcje motorycznc zmniejszające zrozumiałość wypowiedzi,

  -    obniżenie sprawności komunikacyjnej i gotowości do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega planowanie terapii osoby z dysartrią?

  Terapię osoby z dysartrią należy planować, bo inaczej jest ona zestawem przypadkowych i nieefektywnych ćwiczeń. Plan terapeutyczny jcsl drogą prowadzącą do celu. Jasne jego określenie ma podstawowe znacznie, gdyż cel ukierunkowuje działanie, mobilizuje do wysiłku, ułatwia podejmowanie decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega diagnoza różnicowa?

  Diagnoza różnicowa ma na celu odróżnienie dysarlrii od dyslaiii, afazji, jąkania. Afazja motoryczna, dysartria i dyslalia należą do motorycznych zaburzeń mowy Można jc więc mylić. Podstawowa różnica między nimi polega na tym. źe afazja jest wynikiem uszkodzenia struktur korowych, dysartria - struktur...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega motywowanie pacjenta do terapii?

  Trudno zgodzić się z poglądem dowodzącym, iż jeżeli pacjent nie chce podjąć terapii, to nie należy go do niej nakłaniać. Taka opinia jcsl wygodna, ale i niebezpieczna. Jcsl wygodna dla logopedów zatrudnionych w instytucjach państwowych, którzy nic muszą zabiegać o klienta i mogą go odesłać...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje dysartrii?

  Są różne rodzaje dysartrii. Dla logopedów najważniejsze znaczenie ma klasyfikacja objawowa, albowiem mają oni dostęp jedynie do symptomów, na temat przyczyn zaś mogą spekulować.

  W typologii dysartrii istotne jest przyjęcie odpowiednich kryteriów. Mają mieć one znaczenie nic tylko diagnostyczno, ale...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 293

  praca w formacie txt

Do góry