Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jaki jest cel oraz przebieg terapii zaburzeń dysartrycznych u dorosłych?

  Podstawowym celem terapii logopedycznej osób dorosłych jest umożliwienie im porozumiewania się z otoczeniem.

  Terapię dorosłych dysanryków prowadzi się w zasadzie tak samo jak terapię dzieci. Nie obejmuje ona tylko ćwiczeń służących stymulowaniu rozwoju mowy (tj. rozwijających słownictwo...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia dysartrii

  Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego może prowadzić do różnych zaburzeń rozwoju motorycznego. Istnieją trzy stopnic upośledzenia ruchowego:

  a)    lekki - dziecko chodzi, mówi i jedynie jego ruchy są niezgrabne,

  b)    umiarkowany dziecko chodzi niepewnie, ma trudności w kontrolowaniu ruchów rąk. a...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem diagnoz dysartrii?

  Dziecko z zaburzeniami dysartrycznymi najczęściej trafia do logopedy już z rozpoznaniem choroby (mózgowe porażenie dziecięce czy inne zespoły pora-żenne), klórcj towarzyszą zaburzenia mowy. Logopeda dysponuje więc zazwyczaj pełnym zestawem wyników budań lekarskich, psychologicznych i innych, które...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku dysartrii?

  Sformułowany cel diagnozy logopedycznej wyznacza w przypadku dysartrii odpowiednią kolejność kroków postępowania diagnostycznego. Ogólny schemat badania logopedycznego ulega więc pewnej modyfikacji i wygląda następująco:

  I.    Określenie problemu

  1.    Badania specjalistyczne.

  2.    Badania...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak realizowane są kolejne etapy postępowania diagnostycznego w przypadku dysartrii?

  I etap Określenie problemu

  Celem tego etapu jesl stwierdzenie, na czym polega problem pacjenta, czy rzeczywiście zgłaszane trudności mają charakter zaburzeń dysartrycznych.

  1. Badania specjalistyczne

  Jak już wspomniano, w przypadku zaburzeń dysartrycznych dziecko najczęściej trafia do logopedy z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /9 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem terapii dysartrii?

  Dysartna jest jednym z cięższych zaburzeń mowy. Istotą terapii logopedycznej nic jest nauczenie pacjenta bezbłędnej wymowy, lecz doprowadzenie do sy-luacji, by jego wypowiedzi były zrozumiale dla otoczenia, a więc by spełniały funkcję komunikacyjną i tym samym umożliwiły mu porozumiewanie się z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ćwiczenia logopedyczne prowadzi się w przypadku afazji (dysfazji) motorycznej?

  Terapię logopedyczną rozpoczyna się od ćwiczeń wstępnych, do których należą ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne (praksji i kinestezji oralnej). Ćwiczy się najpierw proste ruchy warg i języka, a następnie stopniowo przechodzi się do bardziej złożonych ruchów artykulatorów.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /6 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co warunkuje efektywność terapii afazji (dysfazji)?

  Skuteczność terapii afazji zależy od:

  stopnia, rodzaju i głębokości uszkodzenia mózgu,

  cech chorego (jego wieku, stanu fizycznego i psychicznego),

  momentu rozpoczęcia reedukacji mowy,

  -    częstotliwości spotkań,

  stosunku otoczenia do chorego i jego terapii,

  trafności zastosowanych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są strategie reedukacji mowy chorych z afazją?

  M. Maruszewski (1974) uważa, żc każdy logopeda przed przystąpieniem do terapii afazji powinien dokonać wyboru jednej z Irzech poniżej wyszczególnionych strategii

  1. Strategia maksymalistyczna zakłada, ż.e chory będzie pozostawał pod specjalistyczną opieką tak długo, jak wymaga tego program...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na jakich mechanizmach kompensacji opiera się terapia mowy afatyków?

  Restytucja mowy następuje w wyniku współdziałania różnych mechanizmów kompensacji. Można do niej doprowadzić za pomocą:

  odhamowywania czynności nie zniszczonych struktur mózgu,

  -    wykorzyslnnia mechanizmów ukształtowanych w drugiej półkuli przed uszkodzeniem.

  kształtowania mechanizmów w strukturach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt

Do góry