Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są etapy terapii logopedycznej dziecka z rozszczepem podniebienia?

  1. Pierwszym etapem postępowania logopedycznego jest instruktaż maiki. Należy ją pouczyć, w jaki sposób ma ona codziennie masować dziecku podniebienie lub/i wargi. Masaż ten powinien przebiegać w następujący sposób: gazą, nasączoną np. wazeliną (by dziecku nic sprawiać bólu) i owiniętą wokół...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /9 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem diagnozy logopedycznej dzieci z rozszczepem podniebienia?

  W procesie diagnozowania zaburzeń mowy najistotniejsze jest ustalenie inwentarza odbiegających od normy zachowań językowych oraz zakresu kompetencji językowej i komunikacyjnej, jakim dysponuje badane dziecko (Grabias 1997), tzn. określenie potencjału, który należy wykorzystać i który może być...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem diagnozy logopedycznej osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym?

  Diagnoza logopedyczna ma w tyin przypadku na celu stwierdzenie, w jakim stopniu są zaburzone sprawności językowe, składające się na sprawność komunikacyjną (tzn. jaki jesl zakres i głębokość zaburzeń mowy). Logopeda zmierza do określenia, czy pacjent sobie radzi, czy mówi, czy i jakie podejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia mowy upośledzonych umysłowo

  W literaturze przedmiotu spotyka się lermin oligofazja, który odnosi się do mowy osób upośledzonych umysłowo. Upośledzenie umysłowe wiąże się z niedorozwojem wyspecjalizowanych struktur mózgowych odpowiedzialnych za przebieg złożonych procesów psychicznych, w któi^m jednak zachowane są bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest schemat badania logopedycznego dzieci z rozszczepem podniebienia?

  I. Określenie problemu

  1.    Badanie wstępne:

  -    wywiad,

  -    obserwacja.

  -    orientacyjne badanie sprawności komunikacyjnej.

  2.    Badania specjalistyczne.

  3.    Badania uzupełniające.

  II.    S formuło wanie hipotez

  4 Badania podstawowe:

  -    badanie rozumienia mowy,

  -    badanie mówienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega diagnozowanie upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym?

  I etap Określenie problemu

  1.    Badania specjalistyczne

  Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym diagnozuje psycholog i on właśnie kieruje upośledzonego pacjenta do logopedy w celu objęcia go terapią zaburzeń komunikacji.

  2.    Badania wstępne

  Obejmują one te same elementy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /4 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega terapia jąkających się?

  Terapia to umiejętność rozwiązywania problemów pacjenta w celu osiągnięcia pozytywnej zmiany, czyli poprawy jego funkcjonowania.

  Proces ten obejmuje 3 główne etapy: dostrzeżenie i sformułowanie problemu, postawienie hipotez diagnostycznych i terapeutycznych, weryfikacja tych hipotez zgodnie z planem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /2 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przeprowadza się terapię sygmatyzmu?

  Sygmatyzm to nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych wszystkich trzech szeregów: 1 ciszącego, tj. i, ż,ć,dż\ II - syczącego, tj.z, c, dz\ III - szumiącego, tj. sz, ż, cz, di. Określenie dentalizowane oznacza, że głoski ic są realizowane ze znacznym zbliżeniem górnych i dolnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /14 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega trening płynności mówienia?

  Trening płynności mówienia stanowi zbiór metod poprawiających płynność mówienia osób jąkających się. Metody te można podzielić na:

  bezpośrednie, w których stosuje się wiele technik płynnego mówienia;

  pośrednie, które nie zawierają ćwiczeń mowy, lecz poprawiają płynność mówienia poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /9 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób przeprowadza się terapię rotacyzmu?

  Rotacyzm to zaburzenie artykulacji polegające na nieprawidłowej realizacji głoski /•. Głoska la może być przez dziecko deformowana (rotacyzm właściwy), zamieniana (pararotacyzm) lub opuszczana (mogirotacyzm). Ponieważ jest 10 jedna z ostatnich głosek pojawiających się w toku rozwoju mowy dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /4 579

  praca w formacie txt

Do góry