Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Co oznaczają pojęcia: głos i mowa zastępcza?

  Istotą rehabilitacji laryngektomowanych jest nauczenie ich wytwarzania głosu i mowy zastępczej. Tradycyjnie uzyskiwanie głosu i mowy zastępczej polega na:

  1. wytworzeniu bani zapasowego powietrza w przełyku,

  2. wykorzystaniu fizjologicznego odruchu dźwięcznego odbijania się (ruclus), w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się polski akcent wyrazowy?

  Polski akcent wyrazowy ma charakter dynamiczny (przyciskowy). W tym typie akcentu sylaba akcentowana odznacza się nic tylko zwiększaną energią akustyczną, lecz również podwyższeniem tonu podstawowegp i wydłużeniem czasu jej trwania. Sylaba akcentowana charakteryzuje się także większą precyzją...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy typy wymowy? Z którym z nich wiąże się logopedia artystyczna?

  Jednym z najważniejszych kryteriów pozwalających klasyfikować typy wymowy jcsl staranność artykulacyjna. Cecha ta wiąże się z określaniem stopnia staranności, prawidłowości i dopuszczalności wypowiadanych przez nadawcę zarówno poszczególnych dźwięków mowy, jak i całych grup głoskowych w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są sposoby komunikowania się laryngektomowanych z otoczeniem?

  W zasadzie laryngektomowanych można podzielić na tych, którzy nauczyli się posługiwać głosem i mową zastępczą i na takich, którzy umiejętności lej nie opanowali. Analizując sposoby komunikowania się bezkrianiowców z otoczeniem można wyróżnić:

  a)    chorych, którzy opanowali glos i mowę...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie podstawowe pojęcia towarzyszą logopedii artystycznej?

  Logopedia artystyczna bardzo często korzysta zarówno w teorii, jak i w praktyce z podstawowego zakresu informacji i aparatu pojęciowego innych, pokrewnych jej dziedzin wiedzy. Wiąże się to z koniecznością opisywania określonych zagadnień z różnych punktów widzenia lub ich wykorzystywania dla celów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody wykorzystuje się w rehabilitacji głosu i mowy laryngektomowanych?

  Istotą rehabilitacji głosu i mowy przełykowej bezkrtaniowców jest „wytworzenie głosu zastępczego na skutek uformowania się pscudogłośni w przełyku, która przejmuje rolę generatora drgań. Do uzyskania głosu zastępczego wykorzystuje się zjawisko aerodynamiczne. Powietrze zgromadzone pod pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki wpływają na percepcję mowy?

  Na percepcję mowy wpływa cały szereg czynników, w tym m.in. cechy pro-zodycznc (przede wszystkim poprawny akcent, intonacja, iloczas, tempo mowy, silą, wysokość i barwa głosu - zostaną one szczegółowo omówione w dalszej części tego tekstu) oraz staranność artykulacyjna, rytmizacja wypowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega rehabilitacja głosu i mowy zastępczej (przełykowej)?

  W przypadku laryngektomii częściowej głos z reguły wytwarzany jest samoistnie Czasami w celu pobudzenia mechanizmów zastępczych konieczne jest prowadzenie ćwiczeń głosowych. Efekty rehabilitacji są tym lepsze, im bliższy kontakt uda się osiągnąć między zdrowym wiązadłem głosowym a blizną po...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są cechy prozodyczne mowy?

  Niezbędnym warunkiem efektywnej percepcji mowy, a przede wszystkim jej odpowiedniego rozczłonkowania i rozumienia, jest właściwa organizacja struktury dynamiczno-rylmicznej oraz rytmiczno-melodyczncj każdej wypowiedzi ustnej. Sygnałami tej organizacji są cechy prozodyczne - czynniki foniczne o...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki decydują o efektywności rehabilitacji głosu i mowy laryngektomowanych?

  Zasadniczo można wyróżnić dwie grupy czynników:

  a)    takie, które bezpośrednio związane są z leczeniem operacyjnym i naświetlaniem energią promienną oraz czynniki będące następstwem leczenia chirurgicznego (np. rozległość i zaawansowanie procesu nowotworowego; morfologia zastępczego narządu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt

Do góry