Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jaką rolę w badaniu podstawowym dziecka z dysleksją rozwojową pełni ocena czytania?

  Badanie umiejętności czylania, prowadzone przez pedagoga, jesl jednym z ważniejszych elementów diagnozowania ucznia zc specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Powinno dostarczyć diagnoście informacji o technice i tempie czytania oraz o stopniu rozumienia przez dziecko czytanego tekstu

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się pismo dysgraficzne?

  Przejawiane przez dziecko w wieku przedszkolnym trudności w rysowaniu mogą sygnalizować późniejsze jego kłopoty z graficznym opanowaniem pisma i stanowią istotny czynnik ryzyka dysleksji.

  Pismo uczniów z dysgrafią charakteryzuje się:

  -     nieczytelnością,

  -    deformacjami liter,

  -    różnym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie specyficzne dla dysleksji rozwojowej błędy w czytaniu popełniają dzieci?

  Zazwyczaj błędy popełniane w czytaniu przez dzieci z dysleksją rozwojową dotyczą:

  1.    trudności z przypomnieniem sobie głoski odpowiadającej odczytywanej literze,

  2.    mylenia liter podobnych pod względem kształtu, np. p - h, tl g,

  3.    czytania wyrazu od końca do początku, szczególnie w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim celu w diagnozowaniu dysleksji rozwojowej stosuje się testy kompetencji fonologicznej?

  Testy te oceniają słuch fonematyczny (fonologiczny, mowny, fonemowy), rozumiany jako zdolność analizy, syntezy, identyfikowania i różnicowania dźwięków mowy, a lakże świadomość fonologiczną, będącą przejawem kompetencji językowej, czyli uświadomienia sobie faktu, żc słowa są zbudowane z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak czytają osoby z dysleksją rozwojową?

  Sposób czytania tych osób różni się w zależności od tego, jaki typ dyslcksji reprezentuje czytający. W dyslcksji typu wzrokowego czytanie często odbywa się szybko, ale niedokładnie, pojawia się dużo błędów, następuje zgadywanie wyrazów. Utrudnia to lub uniemożliwia zrozumienie tekstu. Tak...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest hiperleksja?

  Hiperleksja jest nietypowym, rzadko występującym zakłóceniem procesu czytania. Przejawia się ona trudnościami w rozumieniu czytanego lekslu. pr/y zachowanej dobrej technice i właściwym tempie czytania (Bogdanowicz 1994 c, Krasowicz 1996, 1997).

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego w diagnozowaniu dysleksji rozwojowej ważna jest analiza wytworów dziecka?

  Analiza szeroko rozumianych wytworów diagnozowanego dziecka, polegająca na ich opisie i inlcrprciacji. służy zdobyciu informacji na temat rodzaju i zakresu jego trudności. W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ocenie i interpretacji poddawane są często rysunki dzieci, pomagające ustalić poziom ich...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich informacji dostarcza wywiad rozwojowy?

  Wywiad rozwojowy, przeprowadzony z rodzicami (opiekunami) dziecka, ma na celu zdobycie bogatej informacji na jego lemat, przydatnej w formułowaniu diagnozy. 

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O czym powinien pamiętać nauczyciel ucznia dyslektycznego?

                                               N i e

  I Nie traktuj ucznia jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.

  2. Nic karz, nic wyśmiewaj ucznia w nadziei, żc zmobilizujesz go do pracy.

  3    Nic ludż się. żc dziecko samo wyminie z trudności, weźmie się w garść, przysiądzie fałdów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest wywiad środowiskowy?

  Analiza danych z przeprowadzonego, także z rodzicami (opiekunami) dziecka, wywiadu środowiskowego dostarcza diagnoście szerszych informacji o dziecku i jego społecznych uwarunkowaniach rozwojowych.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt

Do góry