Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jakie metody niekonwencjonalne sprawdzają się w terapii dysortografii?

  Do polecanych w tym względzie należą metody mnemotechniczne. Na szczególną uwagę zasługuje metoda asocjacyjna, polegająca na tworzeniu wyrazów bazowych i kojarzeniu wyrazów z trudnością ortograficzną z określonym desy-gnalcm, np. h - huśtawka; ch - choinka: na huśtawce siedzi hokeista, który pije...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są charakterystyczne zaburzenia językowe przejawiane przez chorych z afazją czuciową (percepcyjną, płynną, dekodującą)?

  Afazja czuciowa (percepcyjną, płynna, dekodująca.) cechuje się niemożnością rozumienia przez chorego znaczenia słów i tekstu słownego, co sprawia, żc nie pojmuje on sensu cudzych wypowiedzi i nic nadaje sensu własnym wypowiedziom, W afazji płynnej tempo mówienia chorych jest podobne jak w normie;...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest afazja?

  Dokładne znaczenie terminu afazja (ze starogreckicgo aphates - osoba nicmówiąca) od lat budzi wiele kontrowersji. Od 1864 r., kiedy to Trousseau wprowadził termin a fa z j a zastępując nim używany przez Broca (1861) termin afemia, powstało kilkaset definicji afazji, opracowanych z punktu widzenia różnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /6 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak sprawdzać i poprawiać prace pisemne uczniów z dysortografią?

  W przypadku dzieci młodszych najlepszą formą poprawy błędu jesl zaklejenie całego wyrazu paskiem papieru (lub wymazanie korektorem) i napisanie poprawnej formy. Jeśli nauczyciel nie ma takiej możliwości (brak czasu, duża liczba błędów), to powinien błąd lub wyraz przekreślić (najlepiej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny afazji?

  Zgodnie z zaproponowaną powyżej definicją, afazja powstaje zawsze w wyniku uszkodzenia mózgu, które może być związane z różnymi przyczynami. Należą tu:

  -    schorzenia naczyniowe (udar mózgu o charakterze niedokrwiennym oraz wylew krwi do mózgu),

  -    urazy czaszkowo-mózgowe,

  -    zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób dziecko powinno poprawiać popełnione przez siebie błędy w pisowni?

  Najlepszym sposobem poprawiania przez ucznia błędów i jednocześnie zapamiętania prawidłowej pisowni jesl tworzenie przezeń rodziny wyrazów, czyli łączenie poprawy z analizą morfologiczną wyrazu, np. kształt kształtować, wykształcenie, kształtny, ukształtowanie, zniekształcony, dokształcanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy afazja jest chorobą, objawem chorobowym?

  Ze względu na różnorodność zarówno symptomatologii, jak i etiologii afazji. Trudno uzasadnić pod względem teoretycznym stwierdzenie, że afazja jest chorobą przynajmniej w ścisłym, medycznym sensie tego słowa. Z punktu widzenia neurologii sprawa jcsl dość jasna: afazja stanowi jeden z objawów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy w terapii dziecka z dysleksją rozwojową można wykorzystać komputer?

  Praca z komputerem stanowić powinna jedynie uzupełnienie prowadzonej przez nauczyciela terapii, nic może jej zastąpić. Z uwagi na to, żc typowych, przeznaczonych dla dziccka z trudnościami w czylaniu i pisaniu programów komputerowych jest bardzo mało, najlepszym rozwiązaniem jest wyszukiwanie i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzielimy afazję ze względu na stopień nasilenia?

  Bez względu na to, jak definiujemy afazję w abstrakcji, czy to z punktu widzenia teorii neurologicznej, logopedycznej, a fazj o logicznej, ncurolingwistycz-nej czy ncuropsychologiczncj, patomechanizm afazji danego, konkrclnego pacjenta jcsl wypadkową czynników zarówno uniwersalnych, jak i indywidualnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ćwiczenia wzbogacają terapię dziecka z dysleksją rozwojową?

  W terapii specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu należy prowadzić dodatkowo ćwiczenia usprawniające funkcje językowe, zarówno w aspekcie fono-logicznym. jak i morfologicznym oraz syntaktycznym; bardzo cenne są także ćwiczenia rozwijające aspekt semantyczny i komunikację językową (Borkowska...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 390

  praca w formacie txt

Do góry