Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Czym różni się podejście heurystyczne od podejścia algorytmicznego w diagnostyce afazji?

  Cechą charakterystyczną podejścia heurystycznego jest melodyka dynamiczna. dostosowywana na bieżąca do wciąż zmieniającej się sytuacji. W wielu sytuacjach w tym zwłaszcza w przypadku chorego z afazją - przedmiot naszej analizy ulega różnym zmianom w trakcie badań, w lym zmianom powodowanym samymi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /11 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest afazja pourazowa?

  Symptomatologia i przebieg afazji różni się w poszczególnych przypadkach nie tylko zewzględu na lokalizację i rozmiar uszkodzenia mózgu, lecz również z uwagi na przyczynę lub innymi słowy na charakter uszkodzenia. Inaczej wyglądają problemy pacjenta wtedy, gdy w określonym, strategicznym dla mowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /10 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się afazja z powtarzającą się wypowiedzią?

  Termin afazja z powtarzającą się wypowiedzią (mono-faz ja) został wprowadzony przez wybitnego neurolingwistę belgijskiego Le-bruna (1986). O afazji z powtarzającą się wypowiedzią mówimy wtedy, gdy aktywne słownictwo pacjenta ogranicza się do jednej wypowiedzi, za pomocą której reaguje on na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy pojęcie afazji obejmuje zaburzenia występujące na poziomie funkcjonowania językowego wyższym niż słowo i zdanie?

  W ostatnich latach wzrasta wśród lingwistów (Duszak 1998) zainteresowanie poziomem funkcjonowania językowego wyższym niż słowo czy zdanie. Chodzi lutaj o tzw. dyskurs. Rzecz jasna, żc pewne echa tej dyskusji można znaleźć również w literaturze neurolingwistycznej i afazjologiczncj (Production...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /8 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest afazja żargonowa?

  Afazja tzw. żargonowa stanowi jedną z najcięższych postaci afazji czuciowej. W przeciwieństwie do klasycznej afazji Wernickcgo, którą cechuje przede wszystkim pustosłowie z licznymi parafazjami werbalnymi, w afazji żargonowej pacjent wypowiada się za pomocą swoistego słownictwa, które nic ma nic lub...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki związek z afazją mają inne zaburzenia ogólnomózgowe?

  Chory z uszkodzeniem mózgu oprócz afazji wykazuje inne zaburzenia, zarówno ruchowe, jak i poznawcze i emocjonalne. Choć z klinicznego i teoretycznego punktu widzenia zaburzenia te można i trzeba wyodrębnić od afazji, to jednak należy pamiętać, że samemu pacjentowi jego problemy jawią się jako...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje afazji?

  Przyjęte kryteria klasyfikacji afazji na poszczególne zespoły (syndromy) uwypuklają niektóre cechy i z konieczności zaciemniają inne. Pozwalają również na rzetelną wymianę informacji o pacjentach pomiędzy klinicystami i naukowcami, więc nawet jeżeli tylko do tego celu służą, są potrzebne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /6 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy dysleksja ma wpływ na naukę języków obcych?

  Uczniowie z dysleksją nn ogół napotykają duże trudności w nauce języków obcych. Problemy osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w dużej mierze wynikają z deficytów fonologicznych i z nieprawidłowości przetwarzania języka mówionego na język pisany i odwrotnie, co utrudnia, a czasem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są charakterystyczne zaburzenia językowe przejawiane przez chorych z afazją ruchową (ekspresyjną, niepłynną, kodującą)?

  Afazja ruchowa (ekspresyjna, niepłynną, kodująca) oznacza niemożność produkowania przez chorego słów i tekstu słownego, przy zachowaniu w dużej mierze rozumienia wypowiedzi innych ludzi i treści własnych wypowiedzi, nawet tych. których nie jest w stanic w pełni zrealizować. Tak więc ten rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza chorego z afazją

  Ostatnia dekada XX w. i pierwsze lala trzeciego milenium to okres ogromnego postępu w afazjologii. Dzięki m.in. rozwojowi technik informacyjnych, a przede wszystkim izw. sztucznej inleligcncji, o wiele lepiej niż przed laty rozumiemy strukturę sieci ncuronulnych i teoretyczne podstawy przebiegu procesów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /10 215

  praca w formacie txt

Do góry