Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest wysokość oraz barwa głosu?

  Wysokość muzyczna dźwięków mowy odnosi się do wrażeń słuchowych człowieka i - ze względu na strukturę akustyczną - zależy przede wszystkim od częstości drgań wywołujących tc wrażenia. Ucho ludzkie reaguje wrażeniem na drgania proste, któiych częstotliwość wynosi od ok. 16 do 25 000 Hz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są mechanizmy powstawania mowy?

  • Oddychanie

  Płuca, krtań oraz znajdujące się powyżej krtani jamy: ustna, gardłowa i nosowa stanowią swoisty, naturalny instrument muzyczny. Wypływające z płuc powietrze wprawia w drgania wiązadła głosowe mieszczące się w krtani. Przy pierwszej fazie aktu oddechowego - wdechu klatka piersiowa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /6 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co trzeba zrobić „aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” (J. Słowacki, „Beniowski")?

  1. Ćwiczenia oddechowe połączone z relaksacją

  Ćwiczenia oddechowe, zwłaszcza na początku, nic powinny trwać długo. Wystarczy poświęcić na nie około 10-15 minut. Pozycja wyjściowa leżenie na plecach; nogi wyprostowane, oczy zamknięte, całe ciało rozluźnione.

  ■    Leżąc swobodnie, spróbuj...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /14 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest intonacja i jak funkcjonuje w wypowiedzeniu?

  Złożona cecha prozodyczna, nazywana intonacją, niekiedy zwana też melodią mowy (Wierzchowska 1980, 221), to inaczej melodyczna charakterystyka wypowiedzenia (zdania), polegająca na zmianach wysokości tonu poszczególnych części lego zdania (fraz) w trakcie jego wypowiadania. W naturalnych warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie ma iloczas w języku polskim?

  Czas trwania dźwięków mowy. zwany i I o c z a s e m, nic jest we współczesnej polszczyźnic stały, lecz zmienia się w zależności od miejsca głoski w sylabie lub w Izw zestroju akcentowym, w zależności od tempa mówienia, stylistycznego charakteru wypowiedzi ilp. Stały jest natomiast tzw. iloczas...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie dla percepcji tekstu ma tempo mowy?

  Warunkiem właściwej percepcji mowy przez odbiorcę (tj. jej rozczłonkowania i rozumienia zgodnie z intencją nadawcy) jest w dużej mierze odpowiednia dynamiczno-rytmiczna organizacja mówienia, oparta na współistnieniu i wzajemnym uzupełnianiu się wszystkich cech prozodycznych. Oprócz cech omówionych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie ma siła głosu w komunikacji językowej?

  Kolejnym czynnikiem warunkującym odpowiednie rozumienie tekstu jest siła głosu (artykulacji), której różnicom towarzyszą różnice ciśnienia powietrza, wypełniającego narządy mowy. Ciśnienie panujące poniżej głośni (podkrtaniowe) wpływa na silniejsze łub słabsze wibrowanie wiązadeł...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest logopedia artystyczna?

  Logopedia artystyczna to zdaniem L Kaczmarka (1991, 18) - „kultura żywego słowa: potocznego, publicystycznego i artystycznego (w recytacji, śpiewie), stosowana i wdrażana w świetlicach, damach kultury, teatrach, telewizji, wyższych szkołach muzycznych, teatralnych i filmowych, zakładach kształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znamy rodzaje akcentu?

  Jak wspomniano wyżej, akcentowanie wiąże się z uwydatnieniem określonych elementów wypowiedzi, np. pewnych sylab w wyrazach albo wyrazów w zdaniach. Uwydatnienie sylaby akcentowanej może polegać na silniejszym, tzn. wykonanym z wykorzystaniem większej energii artykulacyjnej, bardziej dynamicznym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest przedmiotem zainteresowań logopedii artystycznej?

  W świetle opracowań teoretycznych, a także na podstawie obserwacji praktyki logopedycznej, obszar zainteresowań logopedii artystycznej należy określić jako stan powyżej normy, gdy weźmie się pod uwagę - jako kryterium oceny trzypoziomowy podział kompetencji i sprawności językowych. „Określenie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 547

  praca w formacie txt

Do góry