Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Na jakiej podstawie formułujemy hipotezy dotyczące diagnozy afazji?

  Istnieją liczne badania podstawowe, które w zależności od wskazań i informacji opracowanych we wczesnej fazie badania pacjenta można stosować w celu sformułowania bardziej dokładnych hipotez na tema) jego problemów w zakresie języka i mowy. Chodzi tu o takie badania, ukierunkowane na poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można uzyskać z rozmowy wstępnej przeprowadzonej z chorym z afazją?

  Z pierwszych kontaktów z pacjentem skierowanym do logopedy doświadczony klinicysta może się dowiedzieć bardzo dużo, albowiem w trakcie normalnej rozmowy, chociażby trwającej tylko kilka minut, mogą manifestować się niemal wszystkie najważniejsze zaburzenia mowy. Rozmowa ta pozwala z reguły na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy w afazji czuciowej występuje również agramatyzm?

  Ogólnie rzecz biorąc agramatyzm nie występuje wśród pacjentów z afazją czuciową, w których mowie składnia może być zachowana. W przypadku tych pacjentów można mówić o tzw. paragramatyzmie.

  Paragramatyzm polega na lym. że pacjent na ogół buduje wypowiedzi zawierające swoiste struktury syntaktyczne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest anomia?

  A n o m i a - to innymi słowy zaburzenia nazywania. Zaburzenia nazywania należą do najczęściej spotykanych objawów afatycznych. Można nawel powiedzieć z pewnym uproszczeniem, że na zespół zwany afazją składają się dwa podstawowe zaburzenia językowe, agramatyzm i anomia. Pacjent z anomią...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się podejście heurystyczne od podejścia algorytmicznego w diagnostyce afazji?

  Cechą charakterystyczną podejścia heurystycznego jest melodyka dynamiczna. dostosowywana na bieżąca do wciąż zmieniającej się sytuacji. W wielu sytuacjach w tym zwłaszcza w przypadku chorego z afazją - przedmiot naszej analizy ulega różnym zmianom w trakcie badań, w lym zmianom powodowanym samymi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /11 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest afazja pourazowa?

  Symptomatologia i przebieg afazji różni się w poszczególnych przypadkach nie tylko zewzględu na lokalizację i rozmiar uszkodzenia mózgu, lecz również z uwagi na przyczynę lub innymi słowy na charakter uszkodzenia. Inaczej wyglądają problemy pacjenta wtedy, gdy w określonym, strategicznym dla mowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /10 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się afazja z powtarzającą się wypowiedzią?

  Termin afazja z powtarzającą się wypowiedzią (mono-faz ja) został wprowadzony przez wybitnego neurolingwistę belgijskiego Le-bruna (1986). O afazji z powtarzającą się wypowiedzią mówimy wtedy, gdy aktywne słownictwo pacjenta ogranicza się do jednej wypowiedzi, za pomocą której reaguje on na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy pojęcie afazji obejmuje zaburzenia występujące na poziomie funkcjonowania językowego wyższym niż słowo i zdanie?

  W ostatnich latach wzrasta wśród lingwistów (Duszak 1998) zainteresowanie poziomem funkcjonowania językowego wyższym niż słowo czy zdanie. Chodzi lutaj o tzw. dyskurs. Rzecz jasna, żc pewne echa tej dyskusji można znaleźć również w literaturze neurolingwistycznej i afazjologiczncj (Production...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /8 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest afazja żargonowa?

  Afazja tzw. żargonowa stanowi jedną z najcięższych postaci afazji czuciowej. W przeciwieństwie do klasycznej afazji Wernickcgo, którą cechuje przede wszystkim pustosłowie z licznymi parafazjami werbalnymi, w afazji żargonowej pacjent wypowiada się za pomocą swoistego słownictwa, które nic ma nic lub...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki związek z afazją mają inne zaburzenia ogólnomózgowe?

  Chory z uszkodzeniem mózgu oprócz afazji wykazuje inne zaburzenia, zarówno ruchowe, jak i poznawcze i emocjonalne. Choć z klinicznego i teoretycznego punktu widzenia zaburzenia te można i trzeba wyodrębnić od afazji, to jednak należy pamiętać, że samemu pacjentowi jego problemy jawią się jako...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 227

  praca w formacie txt

Do góry