Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są praktyczne programy terapii zaburzeń rozumienia?

  Dobre rozumienie ze strony chorego jest jak powszechnie wiadomo, podstawowym i niezbędnym warunkiem podjęcia z nim pracy. Chodzi nie tylko o rozumienie słowne, ale także o rozumienie ogólne (sytuacyjne, gestowe), konieczne do zrozumienia przez chorego wymagań logopedy oraz zasad ćwiczeń Z lego powodu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wybrać właściwe podejście terapeutyczne?

  Złożoność wyżej poruszonych zagadnień niewątpliwie stanowi wprowadzenie do wielkiej przygody intelektualnej, lecz nas, klinicystów, w praktyce codziennej może pogrążyć w zamęcie, w jakim albo staramy się nic zawracać sobie tym wszystkim głowy, albo wybieramy jedno z tych podejść, które...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można pomóc pacjentowi, który powtarza stereotypową wypowiedź?

  Chory, który ciągle powtarza stereotypową wypowiedz, czyli chory z mono-fazją, powinien zostać poddany terapii kontroli zautomatyzowanych wypowiedzi.

  Można tu zastosować golowy program kontroli zautomatyzowanych wypowiedzi (Voluntaiy Cantrol of łnvoluntary Utterances - VC1U) opracowany w bostońskim...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak ustalić cele terapii chorega z afazją?

  W świetle ustaleń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) należy przyjąć, żc dla chorego afazja jest nic tylko zaburzeniem zdolności posługiwania się językiem i mową. czyli schorzeniem (impairment). lecz także zaburzeniem zdolności komunikowania się. prowadzącym do niepełnosprawności (disability)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /9 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są główne podejścia do terapii chorych z afazją?

  Tradycyjnie w literaturze wyróżnia się 8 następujących podejść do terapii chorych z afazją:

  pedagogiczne (inaczej dydaktyczne), w którym wykorzystuje się metody nauczania języka opracowane na gruncie dydaktyki (w lym nauki języków obcych), oparte na różnorodnych leoriach uczenia się.

  behawioralne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /10 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie cele stawia sobie pedagogiczne podejście do terapii chorych z afazją?

  Głównym celem podejścia pedagogicznego jest powtórne nauczenie chorego z afazją umiejętności językowych za pomocą metod nauczania przejętych z tradycyjnych technik nauki języka polskiego np. dla dzieci i cudzoziemców. Materiał terapeutyczny stosowany w podejściu pedagogicznym można ująć w formie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozpocząć pracę z chorym z afazją?

  Do obowiązków terapeuty należy ustalenie stosownego podejścia, stratę g i i i metod terapii. Podana tu kolejność stanowi obowiązującą hierarchię priorytetów, choć z częstym weryfikowaniem założeń w świetle doświadczeń na niższym poziomic. Przyjęte podejście decyduje o wyborze strategii i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają jakościowe metody badania afazji?

  Jak sama nazwa wskazuje, w metodach jakościowych badamy, jak pacjent mówi. Nie kwantyfikujemy i na ogół nic liczymy błędów, ale staramy się je w miarę dokładnie opisać. Pacjenta obserwujemy w trakcie wykonywania zadań i notujemy nic tylko fakt, żc popełnia on błędy. Iccz lakźe to. jakie błędy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie może być zastosowanie metody etnograficznej w badaniach afazji?

  W innej swojej pracy (Pąchalska 2002) autorka przedstawia szczegółowo stosowanie metod etnograficznych w badaniu afazji. W tym rozdziale wskazuje na wykorzystanie metody etnograficznej do celów szczegółowego badania chorego z afazją. Metoda etnograficzna nadaje się przede wszystkim i w całości do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie baterie diagnostyczne stosuje się w procesie diagnozowania chorego z afazją?

  Oprócz opisanych powyżej testów, ukierunkowanych na ocenę poszczególnych funkcji językowych oraz ich możliwych zaburzeń, możemy stosować jedną z kompleksowych baterii diagnostycznych afazji.

  Definicja używanego lu terminu bateria jcsl sporna. Zdaniem niektórych autorów, bateria to:

  1.    grupa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /18 207

  praca w formacie txt

Do góry