Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega terapia osób z dysartrią?

  Terapia jest to umiejętność rozwiązywania problemów w celu osiągnięcia pozytywnych zmian. Zaburzenie mowy jesl trudnością, a nie problemem. Staje się nim dopiero wtedy, gdy stoi na drodze do osiągnięcia określonego cciu. Same ccic terapeutyczne mogą okazać się niezbyt mobilizujące dla pacjenta...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe pytania diagnostyczne dotyczące dysartrii?

  Diagnoza dysarlrii zmierza da udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

  -    Czy obserwowane zaburzenie jest na pewno dysartrią, a nic dyslalią, afazją motoryczną czy jąkaniem?

  Z jakim rodzajem dysarlrii mamy do czynienia?

  -    Jaki jesi profil dysatrii?

  -    Jaki jcsl związek między dysartrią a...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się infantylizm terapeutyczny?

  Kardynalnym błędem jest twierdzenie, że praca logopedyczna z osobą dorosłą ma przebiegać podobnie jak z dzieckiem. Prowadzi to do nagminnej i n -fnntylizacji zajęć, podczas których:

  - traktuje się dorosłego jak dziecko i lo niezbyt rozgarnięte.

  korzysta się z pomocy dydaktycznych przeznaczonych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest istota dysartrii?

  Dysartria jest zaburzeniem oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnym wynikającym z uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających aparat mówienia (Dysartria 1999). Jej istotę stanowią:

  -    dysfunkcje motorycznc zmniejszające zrozumiałość wypowiedzi,

  -    obniżenie sprawności komunikacyjnej i gotowości do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega planowanie terapii osoby z dysartrią?

  Terapię osoby z dysartrią należy planować, bo inaczej jest ona zestawem przypadkowych i nieefektywnych ćwiczeń. Plan terapeutyczny jcsl drogą prowadzącą do celu. Jasne jego określenie ma podstawowe znacznie, gdyż cel ukierunkowuje działanie, mobilizuje do wysiłku, ułatwia podejmowanie decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega diagnoza różnicowa?

  Diagnoza różnicowa ma na celu odróżnienie dysarlrii od dyslaiii, afazji, jąkania. Afazja motoryczna, dysartria i dyslalia należą do motorycznych zaburzeń mowy Można jc więc mylić. Podstawowa różnica między nimi polega na tym. źe afazja jest wynikiem uszkodzenia struktur korowych, dysartria - struktur...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy poszczególnych rodzajów dysartrii, kategoryzowanej w zależności od poziomu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego?

  Pojęcie dysartrin oznacza wicie objawów, klórc w zależności od poziomu uszkodzenia wykształciły się w odrębne syndromy. Przy wszystkich typach dysaririi obserwuje się zaburzenia napięcia mięśniowego.

  Napięcie mięśniowe może być zbyt duże co określane jest mianem hipertoni. Hipertonia występuje...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /9 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się dysartrię według kryterium przyczynowego?

  Istnieje kilka przyczyn dysartrii, które jednocześnie slanowią podstawę jej rozróżnienia. Na podstawie kryterium przyczynowego powstała zarówno klasyfikacja M. Sovaka (1978). jak i I. Styczek (1980). Autorzy ci wyróżniają następujące rodzaje dysartrii:

  •    dysartrię korową powstałą w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są metody terapii chorego z afazją całkowitą?

  W praktyce klinicznej występują (i to nawel stosunkowo częslo) przypadki tak głębokich zaburzeń mowy, że obejmują one praklycznie wszyslkie części składowe mowy (rozumienie, mówienie, w tym powtarzanie, nazywanie oraz pisanie i czytanie). Niemożliwe jcsl wtedy jakiekolwiek językowe porozumiewanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /16 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ćwiczenia stosuje się w przypadku apraksji mowy?

  Apraksja mowy stanowi zaburzenie na pograniczu afazji nieplynncj i dyzar-trii: chory ma wyobrażenie dohrze zbudowanej wypowiedzi, ale nie jest w stanie jej zrealizować. Mowa jest raczej płynna, bez ccch czysto motorycznych trudności o łypie dyzarlrii, jednak pełna przejęzyczeń i cechowana...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 238

  praca w formacie txt

Do góry